vrijdag, 13. mei 2016 - 8:42

Kwalitatief bewegingsonderwijs: het begint bij de basis

Kwalitatief bewegingsonderwijs: het begint bij de basis
Groningen

Op woensdag 11 mei jl. vond de provinciale inspiratiesessie ‘Bewegen in en om het onderwijs’ plaats bij de Hanzehogeschool, Instituut voor Sportstudies. Meer dan 60 professionals uit het werkveld deelden kennis en ervaring met elkaar over het belang van voldoende beweegmomenten voor kinderen verzorgd door een bevoegde leerkracht bewegingsonderwijs.

Medio 2014 hebben de staatssecretaris van OC&W en de Primair Onderwijs Raad een Bestuursakkoord gesloten met daarin de volgende doelen op het gebied van bewegingsonderwijs:

- Basisscholen bieden vanaf 2017 minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs per week aan;

- Vanaf 2017 worden alle lessen bewegingsonderwijs gegeven door een bevoegde leerkracht (ALO of PABO met LO-bevoegdheid.

Goede basis van enorm belang

Het belang van het bereiken van deze doelen werd tijdens de inspiratiesessie nog eens onderstreept door Prof. Dr. Chris Visscher van de Rijksuniversiteit Groningen. In zijn lezing ‘Bewegen als basis in het basisonderwijs’ benadrukte hij het ‘First in, last out’ principe, oftewel: de basisschoolperiode is cruciaal als het gaat om aanleren van beweeggedrag dat vervolgens tot op latere leeftijd behouden blijft. Zijn boodschap was dan ook: “investeer in de basis!” 

Interactieve discussie

Professionals uit het werkveld deelden tot slot kennis en ervaring met elkaar tijdens de interactieve discussieronde. Er kwam onder andere naar voren dat het aanstellen van een bevoegde leerkracht bewegingsonderwijs alleen niet voldoende is. Gezond sport- en beweegbeleid dient breed in de school te worden gedragen en verankerd. Een voorbeeld van een project dat aanzet tot gezond sport- en beweegbeleid is de “Sportieve Gezonde School”. Dit succesvolle project, waarbij een vakleerkracht bewegingsonderwijs in eerste instantie gedurende een periode van 16 weken onder andere gymlessen verzorgt, wordt inmiddels op steeds meer basisscholen in onze provincie uitgevoerd. 

Categorie:
Provincie: