woensdag, 25. mei 2016 - 22:20

Ten Boer krijgt kleinschalig AZC

Ten Boer krijgt kleinschalig AZC
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Ten Boer

Ten Boer krijgt een asielzoekerscentrum. Dat heeft de gemeenteraad van Ten Boer woensdagavond unaniem besloten. Hij stemt hiermee in met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om een klein asielzoekerscentrum van maximaal 300 asielzoekers te vestigen in Woldwijk
voor de duur van maximaal 5 jaar.

Op vragen van de raad antwoordde burgemeester Van de Nadort dat er op veel vragen nog geen antwoord is. ,,Het college heeft het plan bewust niet tot achter de komma uitgewerkt, dat zou betekenen dat er niets meer aan gedaan kan worden. Het college kiest ervoor om het plan voor het AZC samen met de raad, de nog in te stellen klankbordgroep en het COA te maken en uit te voeren''. 

Integratie 

In enkele moties vroeg de raad het college om onder andere nader onderzoek te doen naar de opwaardering van de wegen en de verkeersveiligheid rondom het AZC en om te komen tot een versnelde ontwikkeling van woonwijk Dijkshoorn. De voltallige raad vroeg het college om zich tot het uiterste in te zetten voor een geslaagde integratie van de asielzoekers. Het college neemt de moties over. 

Klankbordgroep 

Niet alleen in de planfase, maar ook als het AZC er is ziet de burgemeester een duidelijke rol weggelegd voor een klankbordgroep uit het dorp. Van de Nadort: ,,Deze groep kan bovendien een rol spelen bij de beslissing of het AZC met 5 jaar te verlengen.'' 

Categorie:
Provincie: