vrijdag, 27. mei 2016 - 8:38

Voor het eerst in 9 jaar meer blijvend grasland

Voor het eerst in 9 jaar meer blijvend grasland
Foto: Archief EHF
Den Haag

De oppervlakte blijvend grasland is in 2015 met 8,5 duizend hectare (1 procent) gestegen naar ruim 714 duizend hectare. Dit is de eerste stijging in negen jaar. Het areaal tijdelijk grasland neemt al sinds 2012 toe. Dit blijkt uit cijfers van CBS.

De stijging van het areaal blijvend grasland vond vooral plaats in Zuid-Nederland. Het areaal nam in Noord-Brabant en Limburg met respectievelijk 26 procent en 30 procent toe. In West-Nederland daalde de oppervlakte blijvend grasland met 1 procent. In Noord- en Oost-Nederland was er geen toe- of afname van de oppervlakte grasland .

Stijging areaal tijdelijk grasland vlakt af

Het areaal tijdelijk grasland neemt al sinds 2012 toe. In 2015 kwam er 6,3 duizend hectare bij, een toename van 3 procent. In voorgaande jaren was de groei gemiddeld 11 procent. In Noord-Nederland, Oost-Nederland en West-Nederland steeg de oppervlakte tijdelijk grasland in 2015 met respectievelijk 8, 12 en 13 procent. In Zuid-Nederland nam het areaal met 13 procent af. In dit landsdeel is veel tijdelijk grasland omgezet in blijvend grasland. 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):