vrijdag, 27. mei 2016 - 20:54 Update: 27-05-2016 21:00

Aleid Wolfsen benoemd tot voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Aleid Wolfsen benoemd tot voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
Foto: Autoriteit Persoonsgegevens
Den Haag

Aleid Wolfsen wordt de nieuwe voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft besloten hem te benoemen en heeft dat vrijdag gemeld in de ministerraad. Wolfsen volgt per 1 augustus 2016 Jacob Kohnstamm op.

Wolfsen is een ervaren bestuurder die door zijn werk als burgemeester van een van de vier grote steden,  Tweede Kamerlid en rechter waardevolle ervaring voor de AP meebrengt.  Wolfsen was als lid van de Raad van Advies eerder betrokken bij de AP toen dat nog College bescherming persoonsgegevens heette.

'Wij zijn verheugd over de benoeming van de heer Wolfsen', reageert Wilbert Tomesen, vicevoorzitter van de AP. 'Wolfsen is een jurist met ruime ervaring als rechter, politicus en bestuurder en is daarom van grote waarde voor de AP'.

Autoriteit Persoonsgegevens

Iedereen heeft recht op een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. Dit is een grondrecht. De Autoriteit Persoonsgegevens staat voor dit grondrecht, dat fundamenteel is voor de werking van de rechtsstaat. 

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens en adviseert over nieuwe regelgeving. Per 1 januari 2016 is de naam van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) veranderd in Autoriteit Persoonsgegevens.

In het voorjaar van 2016 is overeenstemming bereikt over nieuwe Europese privacyregelgeving. De Verordening Gegevensbescherming bevestigt en verstevigt de al bestaande principes, rechtsgrondslagen en rechten van individuen voor de bescherming van persoonsgegevens. 

De Verordening is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en heeft rechtstreekse werking in alle lidstaten van de Europese Unie. In alle 28 landen gelden dan dezelfde privacyregels.

Categorie:
Provincie: