maandag, 30. mei 2016 - 11:25 Update: 30-05-2016 11:43

Vrachtwagenchauffeurs meer de dupe van arbeidsuitbuiting

Vrachtwagenchauffeurs meer de duppe van arbeidsuitbuiting
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Signalen van arbeidsuitbuiting werden gisteren geconstateerd bij een controle van vrachtwagenchauffeurs. Daarnaast werden ook onderbetaling, te veel uren achter het stuur en lang wachten op een nieuwe opdracht, geconstateerd.

De controle gisteren vond plaats op 10 parkeerplaatsen verspreid over het land en werd uitgevoerd door de Inspectie SZW in samenwerking met de Nationale Politie en de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT).

De actie

De actie op zondag 29 mei vond plaats op tien grote parkeerplaatsen. De afgelopen tijd is een risico-analyse gemaakt op welke parkeerplaatsen veel vrachtwagens langere tijd staan. Ook is bij de voorbereiding van de actie gebruik gemaakt van de kennis van de FNV die al langere tijd de transportsector volgt.
Met ruim 100 vrachtwagenchauffeurs zijn gesprekken gevoerd. Gesprekken over hun werkomstandigheden, loon en hoe lang zij achtereen moeten werken en moeten wachten. Het betrof een gecombineerde actie van de Inspectie SZW, de Nationale Politie en ILT.

De Inspectie SZW controleerde ook op de Wet minimumloon en de Wet arbeid vreemdelingen. De ILT controleerde samen met de politie specifiek op de Arbo-wetgeving om te controleren of het verbod op het doorbrengen van de normale wekelijkse rust in de vrachtwagencabine werd overtreden.

Arbeidsuitbuiting

Er is in Europees verband de afgelopen jaren veel aandacht voor arbeidsuitbuiting. Vaak wordt arbeidsuitbuiting gekoppeld aan gedwongen prostitutie. Arbeidsuitbuiting vindt ook in andere sectoren plaats. Bekend is dat vrachtwagenchauffeurs vaak dagenlang in hun cabine wonen, wachtend op een nieuwe transportopdracht en maanden aaneengesloten van huis zijn. Op de parkeerplaatsen waar ze staan ontbreekt het vaak aan goede sanitaire voorzieningen.
Arbeidsuitbuiting is moeilijk te bewijzen en via strafrecht ingewikkeld te vervolgen. Toch is het van belang om hierover meer inzicht te krijgen en signalen af te geven. Een soortgelijke actie werd zaterdag ook in België gehouden. Juist vanwege het feit dat de transportsector vooral een internationale sector is, is het van belang om dit ook in Europees verband aan te pakken.

De parkeerplaatsen die bezocht zijn: James Cookweg in Blerick (Venlo); Meelakkers en Oeijenbraak  A67; Hazeldonk West en Oost A16; Poortland A15; Vlaardingen A20; Vrijenbaan en Ruiven A13.

Categorie:
Provincie: