woensdag, 8. juni 2016 - 21:26

ACM ziet geen aanleiding voor onderzoek naar doorverkoop concertkaarten

ACM ziet geen aanleiding voor onderzoek naar doorverkoop concertkaarten
Foto: Archief EHF
Amsterdam

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet geen aanleiding om nader onderzoek in te stellen naar de verkoop van tickets door Live Nation. Live Nation is de eigenaar van Mojo, dat concerten organiseert,

Ticketmaster dat concertkaarten verkoopt, en van de doorverkoopsite Seatwave. ACM heeft geen bewijzen gevonden dat de hoge prijzen die op sites als Seatwave voor doorverkoop-kaarten worden gevraagd het gevolg zijn van ongeoorloofde gedragingen van Ticketmaster en/of Seatwave. ACM concludeert dat de hoge prijzen worden veroorzaakt door vraag en aanbod in de markt.

Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter ACM: 'Hoewel we ons kunnen voorstellen dat er publieke verontwaardiging ontstaat als de prijzen voor de kaarten bij doorverkoop soms vele malen over de kop gaan, blijkt uit ons onderzoek dat dit het gevolg is van schaarste en populariteit en niet van verboden afspraken. Daar waar veel vraag is naar een product en weinig aanbod, worden de prijzen opgedreven.'

ACM kreeg signalen, onder andere uit de media, over concertkaarten die werden aangeboden via Ticketmaster om daarna tegen veel hogere prijzen doorverkocht te worden via doorverkoopsite Seatwave. ACM heeft geen aanwijzingen gevonden dat het feit dat deze twee bedrijven onderdeel uitmaken van één concern schadelijk is voor consumenten. Volgens ACM is er geen sprake van exclusieve doorverkoop van concertkaartjes of afspraken over de prijzen van deze kaarten op doorverkoopsites als Seatwave. Ticketmaster en Seatwave zijn bovendien niet zelf actief als doorverkoper van kaartjes. Seatwave biedt consumenten slechts een platform waarop zij hun kaarten kunnen doorverkopen aan andere consumenten. De consument bepaalt zelf voor welke prijs hij zijn concertkaart op het platform te koop aanbiedt of koopt.

Categorie:
Provincie: