vrijdag, 10. juni 2016 - 7:23 Update: 10-06-2016 9:02

Aantal kinderen naar kinderopvang stijgt

kinderopvang
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

Er gaan weer meer kinderen naar de kinderopvang na drie jaren van daling. De Belastingdienst keerde in 2015 voor 767 duizend kinderen kinderopvangtoeslag uit, een stijging van 12 duizend ten opzichte van 2014. In topjaar 2011 gingen ruim 835 duizend kinderen naar een kinderdagverblijf, gastouder of buitenschoolse opvang. Dit meldt CBS.

Sinds 2014 gaan meer kinderen naar de buitenschoolse opvang (bso) dan naar de dagopvang. De buitenschoolse opvang verwelkomde 356 duizend kinderen in 2015 en344 duizend kinderen gingen naar de dagopvang. Daarnaast gingen 141 duizend kinderen naar een gastouder. Van 2007 tot en met 2011 groeide het aantal kinderen in de formele opvang nog. Daarna gingen ieder jaar steeds minder kinderen naar de opvang, maar in 2015 steeg het aantal kinderen weer voor het eerst.

Met meer kinderen in de kinderopvang steeg ook het aantal ouders of verzorgers diekinderopvangtoeslag ontvangen tot ruim een half miljoen, 11 duizend meer dan in 2014. Het aantal ouders dat voor één kind toeslag kreeg, nam het meest toe.

Toeslag vergoedt 62 procent van de kosten

In 2015 bedroegen de kosten van kinderopvang gemiddeld 5 700 euro, 100 euro meer dan het jaar ervoor, na correctie voor inflatie. Daartegenover stond een kinderopvangtoeslag van gemiddeld 3 500 euro waarmee 62 procent van de kosten werd vergoed. In 2008 vergoedde de toeslag gemiddeld nog 81 procent van de opvangkosten. 
Tussen 2009 en 2011 bedroegen de gemiddelde kosten voor kinderopvang ruim7 duizend euro per jaar. Vanaf 2012 werd er een maximum gesteld aan het aantal vergoede opvanguren en brachten ouders hun kinderen minder uren naar de opvang.

Peuters het vaakst en langst naar opvang

Meer dan de helft van alle twee- en driejarige kinderen ging in 2015 naar de opvang. Ook gingen deze peuters de meeste uren naar de opvang, gemiddeld meer dan 850 uur per jaar. Dit komt neer op 17 uur per week. Ook als kinderen naar de basisschool gaan, gaat een deel van hen nog naar de opvang: een derde van de vijfjarigen ging naar de buitenschoolse opvang of een gastouder, gemiddeld ruim 8 uur per week. Oudere kinderen in de bovenbouw van de basisschool gaan steeds minder vaak: één op de acht kinderen van 11 jaar ging naar de opvang in 2015. Voor deze kinderen daalde de gemiddelde opvangduur geleidelijk tot 6 uur per week, onder andere omdat ze meer uren naar school gaan.

Welvaart in Nederland

Eind juni 2016 verschijnt ‘Welvaart in Nederland 2016’. In deze nieuwe editie worden de meest actuele landelijke en regionale cijfers gepresenteerd over inkomens, vermogens en bestedingen van huishoudens. Deze publicatie bevat ook informatie over kinderopvangtoeslag en andere toeslagen. 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):