dinsdag, 14. juni 2016 - 8:10 Update: 14-06-2016 13:34

Minder vrijwilligers bij de brandweer

Brandweer kampt met leegloop
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Het personeelsbestand van de brandweer is vorig jaar met minder dan 1 procent opnieuw iets gekrompen. De daling vond plaats onder vrijwillige brandweerlieden en het ondersteunend personeel. Wel kwamen er voor het eerst in acht jaar meer beroepskrachten bij. Dit meldt CBS.

Op 1 januari 2016 waren bij de Nederlandse brandweer bijna 28 duizend mensen in dienst. Een kleine 24 duizend mensen behoren tot het operationeel personeel en is brandweerman of -vrouw . Meer dan 5 duizend van de brandweerlieden (ruim 20 procent ) is beroeps. Hun aantal nam tot 2008 nog jaarlijks toe, daarna nam het af. Het afgelopen jaar groeide de beroepsbrandweer met ruim honderd personeelsleden weer iets, een toename van ruim 2 procent. In totaal is het personeelsbestand van de beroepskrachten bij de brandweer sinds 2008 met ongeveer 10 procent geslonken.

Brandweer blijft zaak van vrijwilliger

Bijna 19 duizend brandweerlieden (ongeveer 80 procent van het operationeel personeel) worden gerekend tot de vrijwillige brandweer. Het aantal vrijwilligers neemt al een aantal jaar af. In 2015 was de afname met 1,5 procent minder groot dan in het jaar daarvoor toen 4 procent van de vrijwilligers afzwaaiden. 
Bij de korpsen in de veiligheidsregio’s van Drenthe, Noord- en Oost-Gelderland, Noord-Holland-Noord en Brabant-Noord behoort meer dan 90 procent tot de vrijwillige brandweer. Het korps van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kent bijna evenveel vrijwilligers als beroepskrachten. Alleen in twee stedelijke regio’s Amsterdam-Amstelland en Haaglanden zijn de beroepsbrandweerlieden in de meerderheid. Daar is twee op de drie beroeps.

Vrouwen en mannen

Ongeveer 6 procent van de brandweerlieden is vrouw. Het percentage vrouwen in het Nederlandse brandweerkorps schommelt sinds 2004 tussen 5 en 6 procent. In 2000 was3 procent van de brandweerlieden vrouw.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: