vrijdag, 17. juni 2016 - 15:43 Update: 17-06-2016 16:12

Kabinet gaat risico’s koolmonoxide aanpakken

Kabinet gaat risico’s koolmonoxide aanpakken
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het kabinet vindt dat het risico op ongevallen met koolmonoxide tot een minimum gereduceerd moet worden en gaat daarom onder meer de kwaliteit van de keurmerken voor cv-installateurs verbeteren, zodat de consument hier beter op kan vertrouwen. Dit meldt het ministerie van Wonen en Rijksdienst vrijdag.

'Ook komt er een nieuwe campagne - samen met belangenorganisaties – om de risico’s van koolmonoxide onder de aandacht te brengen bij een breed publiek', aldus het ministerie. 

OVV

De ministerraad geeft op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst mede namens minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op deze wijze invulling aan de aanbevelingen uit het rapport over koolmonoxide van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid.

Het kabinet noemt het zorgelijk dat de Onderzoeksraad constateert dat consumenten op dit moment onvoldoende kunnen vertrouwen op de huidige keurmerken. Daarom laat minister Blok drie varianten onderzoeken van zowel een verplicht als (verbeterd) vrijwillig keurmerk voor installateurs van cv’s. 

Dat gebeurt in overleg met de installatiesector, consumenten en gebouweneigenaren. De mogelijke invoering van zo’n maatregel moet uitvoerbaar en proportioneel zijn. Eind 2016 wordt de Tweede Kamer over de uitkomst van het onderzoek geïnformeerd.

Ook op andere terreinen neemt het kabinet maatregelen. Het ministerie van VWS gaat met fabrikanten in gesprek over het vrijwillig opnemen van koolmonoxidebeveiliging in cv’s. Tegelijkertijd maakt het ministerie zich in Europa sterk voor het verplicht stellen van deze beveiliging. 

NVWA

Verder voert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vervolgonderzoek uit naar de kwaliteit van koolmonoxidemelders. De resultaten worden openbaar met merk en type. Ook blijft het kabinet de bestaande voorlichtingscampagnes over koolmonoxide financieel ondersteunen.

Categorie:
Provincie: