maandag, 20. juni 2016 - 14:57

Vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders in de opvang

Vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders in de opvang
Foto: Archief EHF
Den Haag

Maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk hebben vaak behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Zij kunnen de hulp inschakelen van asielzoekers of statushouders die verblijven in een van de opvanglocaties van het COA. De brochure ‘Vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders in de opvang’ helpt geïnteresseerde organisaties op weg.

In de brochure staan tips en aandachtspunten die van belang zijn bij het inzetten van asielzoekers en statushouders als vrijwilliger. Zo mogen asielzoekers, net als iedere Nederlander, alleen vrijwilligerswerk doen als dit werk geen winstoogmerk heeft, onbetaald wordt verricht en werk dat van maatschappelijk nut is. Voldoet het (beoogd) vrijwilligerswerk aan de voorwaarden? Dan kunnen organisaties een stappenplan volgen waarmee zij asielzoekers en statushouders betrekken bij hun activiteiten.

Mooie start

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. Het COA stimuleert hen om buiten de opvanglocatie vrijwilligerswerk te doen. Dit geeft hun dag weer zin: ze doen nuttig werk, leren de taal en doen sociale contacten op.

Blik verruimen

Ook voor maatschappelijke organisaties kan samenwerken met een asielzoeker of statushouder een verrijking zijn. Het biedt medewerkers de kans om hun blik op de wereld te verruimen. Bovendien beschikken asielzoekers en statushouders over een flinke portie veerkracht en hebben ze talenten en vaardigheden die organisaties goed kunnen benutten.

Samenwerkingsverband

De brochure ‘Vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders in de opvang’ is een uitgave van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De informatie kwam tot stand samen met UWV, Vrijwilligers Centrale Amsterdam, Vrijwilligerscentrale Nijmegen, Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar, Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), Pharos (expertisecentrum gezondheidsverschillen), Ministerie van Veiligheid en Justitie, Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en de Inspectie SZW.