donderdag, 23. juni 2016 - 15:15 Update: 23-06-2016 21:07

CNV luidt noodklok: 'arbeidsinspectie heeft snel meer capaciteit nodig'

CNV slaat alarm over capaciteit Arbeidsinspectie
Foto: SXC
Den Haag

Slechts 3,5 procent van de bedrijven in de zogenoemde risicosectoren is vorig jaar bezocht door de Inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie. Dat blijkt uit beantwoording van Kamervragen over het Jaarverslag 2015 van de inspectie. CNV-voorzitter Maurice Limmen luidt de noodklok: "Zo kan het niet langer! Er moet snel fors meer capaciteit bij. Malafide werkgevers hebben nu vrij spel."

De Tweede Kamer spreekt donderdag 23 juni over Inspectie SZW naar aanleiding van het jaarverslag. "Ik roep de Tweede Kamer op om in samenwerking met minister Asscher snel de capaciteit van de inspectie op te voeren."

In de risicosectoren Land- en Tuinbouw, Bouw, Detailhandel, Transport, Horeca, Uitzendbranche en Schoonmaak zijn 5.348 controles uitgevoerd op totaal zo’n 154.000 werkgevers. De inspectie voert deze inspecties uit om schijnconstructies, verdringing, oneerlijke concurrentie en uitbuiting tegen te gaan. Limmen: “Dat zet dus geen zoden aan de dijk. Zonder controle zijn regels en wetten een wassen neus.”

Tegelijkertijd constateert de inspectie dat de onderzoeken die volgen na een inspectiebezoek steeds grootschaliger en arbeidsintensiever worden. Deze onderzoeken kennen vaker internationale aspecten en duren daardoor langer. Daardoor heeft de inspectie in vergelijking tot 2014 minder inspecties gedaan en ook minder onderzoek.

De inspectie geeft daarbij zelf aan dat werkgevers geraffineerde methodes gebruiken om het niet naleven van de arbeidswetgeving te verbloemen. Het doorgronden van deze methoden vereist gedegen onderzoek. Als gevolg van ontwikkelingen in de jurisprudentie nemen de eisen die gesteld worden aan de onderbouwing van geconstateerde overtredingen toe. Limmen: "Kortom, dit kan zo niet langer, dat snapt iedereen."

Categorie:
Provincie: