dinsdag, 28. juni 2016 - 11:37

Meer juridische geschillen bij aankoop huis

Meer juridische geschillen bij aankoop huis
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Amsterdam

Juridisch en financieel dienstverlener DAS ziet in Nederland over de eerste 5 maanden van 2016 ten opzichte van dezelfde periode in 2015 een aantal opvallende ontwikkelingen.

Zo zijn er 27% meer geschillen bij aan- en verkoop van huizen, 3% meer geschillen consumentenaankopen terwijl over de eerste 5 maanden in 2015 ten opzichte van dezelfde periode in 2014 nog een daling van 2% werd genoteerd

Door het economisch herstel in Nederland ziet DAS het aantal geschillen sterk toenemen bij de aan- en verkoop van huizen. Ook het aantal geschillen bij consumentenaankopen stijgt. De aantrekkende huizenmarkt en de stijging van consumentenaankopen leiden automatisch tot meer geschillen.

Bij de aankoop van een huis lijkt men bereid om grotere risico’s te nemen. Er worden aanzienlijk meer zaken gemeld waarbij een woning is gekocht zonder ontbindende voorwaarden of zonder onderzoek naar verborgen gebreken. Ook komt het vaker voor dat er te laat een beroep wordt gedaan op de ontbindende voorwaarden in verband met het niet verkrijgen van een financiering. Verder zijn er regelmatig zaken waarbij blijkt dat de verplichte waarborgsom of bankgarantie van 10% van de koopsom niet is gestort. Het risico bestaat dat de huizenkoper achterblijft met een aanzienlijke boete, of zelfs op straat komt te staan als de eigen woning al verkocht is.

Opvallend is dat het aantal arbeidsgeschillen niet verder is gedaald na de sterke daling van het aantal arbeidsgeschillen in 2015 en 2014. Een mogelijke verklaring voor deze afvlakking is dat er door de aantrekkende arbeidsmarkt meer mensen aan het werk zijn waardoor er automatisch ook meer arbeidsgerelateerde conflicten kunnen ontstaan.

Categorie:
Provincie: