dinsdag, 5. juli 2016 - 13:46

Stedin en Utrecht willen af van wettelijke gasaansluitplicht nieuwbouw

Stedin en Utrecht willen af van wettelijke gasaansluitplicht nieuwbouw
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

Netbeheerder Stedin vindt het niet meer maatschappelijk verantwoord om nieuwbouwhuizen nog steeds in grote getale op het gasnet aan te sluiten. Energiezuinige nieuwbouwwoningen zonder aansluiting op het gasnet zouden de nieuwe norm moeten worden. In het klimaatakkoord in Parijs is afgesproken fors in te zetten op het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

De Utrechtse nieuwbouwwijk Haarrijn biedt een mooie kans om circa 650 energiezuinige en aardgasloze woningen te bouwen. De gemeente Utrecht onderzoekt wat haalbare alternatieven zijn voor aardgas en of het mogelijk is deze wijk zonder gasleidingen aan te leggen. Voorwaarde hiervoor is dat de Rijksoverheid de huidige wetgeving aanpast, zodat de aansluitplicht vervalt.

Netbeheerders zijn nu nog verplicht iedere nieuwbouwwoning op het gasnet aan te sluiten als daar door de projectontwikkelaar om gevraagd wordt. Uit de praktijk blijkt dat zo’n driekwart van de nieuwe woningen nog op het gasnet wordt aangesloten, terwijl er duurzame alternatieven voorhanden zijn. Voor Stedin gaat het om jaarlijks zo’n 10.000 aansluitingen en landelijk naar schatting bijna 40.000 aansluitingen. Daar zijn investeringen van zo’n € 100 miljoen per jaar mee gemoeid. Als alle woningen in 2050 CO2-neutraal moeten zijn, zullen deze investeringen door de netbeheerders niet meer worden terugverdiend. Stedin wil niet langer verplicht worden om publiek geld in stranded assets te investeren.

Gasloze wijk Haarrijn in de gemeente Utrecht

Het zit niet alleen Stedin dwars dat netbeheerders verplicht zijn nieuwe woningen aan te sluiten op het gasnet. Ook gemeenten zouden daar graag meer zeggenschap over hebben. Peters: “Gemeenten willen graag hun rol pakken in het CO2-neutraal maken van hun wijken, maar lopen daar tegen juridische grenzen aan. We zijn daarom blij dat de gemeente Utrecht hetzelfde denkt over gasloze nieuwbouw als wij. Samen vragen we de overheid de aansluitplicht gas voor nieuwbouw woningen te schrappen.’’

Categorie:
Provincie: