woensdag, 3. augustus 2016 - 10:59 Update: 04-08-2016 8:21

Scholekster van 46 jaar oud gespot

Scholekster van minstens 46 jaar oud gespot op de Maasvlakte
Foto: Fotograaf: Chris Grobbe
Maasvlakte

Op 1 augustus werd op de Maasvlakte een scholekster van minstens 46 jaar oud gezien. De vogel droeg een aluminium ring met een code, die werd afgelezen door vogelaar Hans Keijser. Nooit eerder werd zo’n oude scholekster gezien, hoewel de vogelsoort intensief wordt onderzocht. Uit dat onderzoek blijkt dat het aantal scholekster snel afneemt.

De stokoude scholekster bleek op 3 maart 1972 geringd te zijn op Texel. De vogel was toen al minimaal twee jaar oud en is inmiddels dus zeker 46. Nooit eerder werd zo’n oud exemplaar gezien. De vorige recordhouder was 43 jaar oud, maar gemiddeld worden scholeksters zelden ouder dan 20 jaar. En dat is al best een hoge leeftijd voor een vogel. Vinder Hans Keijser toonde zich dan ook verheugd: ‘Veel naar scholeksters kijken, dan vind je een keer zo’n oude.’

Onderzoek

De scholekster is een vogelsoort die al decennia lang intensief wordt onderzocht. Dat gebeurt onder andere door vogels van gekleurde, gecodeerde ringen te voorzien. Jaarlijks krijgen tussen de 500 en 1000 vogels zulke ringen. Een legertje vogelaars zoekt vervolgens naar deze exemplaren en meldt ze via de website www.wadertrack.nl bij Sovon. De vogelonderzoekers verzamelen op deze manier allerlei gegevens over de populatie.

Drastische afname

Uit  tellingen blijkt dat de scholekster in Nederland sinds 1990 zeker 65% is afgenomen. Onderzoeker Bruno Ens en zijn team proberen deze enorme afname te verklaren aan de hand van geringde vogels. Ens: ‘De belangrijkste oorzaak weten we inmiddels: er worden ieder jaar te weinig jonge scholeksters groot. Op de kwelders langs de kust spoelen bijvoorbeeld veel nesten bij hoogwater weg. Het merendeel van de scholeksters broedt in het agrarische gebied in het binnenland, waar veel nesten en jonge vogels verloren gaan doordat er vroeg wordt gemaaid of het land wordt bewerkt. Maar er zijn nog veel meer factoren die een rol spelen, zoals predatie. Langs de kust hebben scholeksters bijvoorbeeld ’s winters moeite om voedsel te vinden, wat mogelijk effect heeft in de broedtijd.’

Categorie:
Provincie: