donderdag, 4. augustus 2016 - 15:23 Update: 05-08-2016 9:00

Hof: doodsteken oma Toni (96) was geen impuls

TBS met dwangverpleging voor moord op oma Toni
Foto: fbf archief
Amsterdam

Het hof heeft de maatregel van TBS met dwangverpleging opgelegd aan een 25-jarige man. Hij heeft op 19 maart 2015 in de Govert Flinckstraat in Amsterdam een 96-jarige vrouw, bekend als oma Toni, meermalen met een mes gestoken. Het slachtoffer is aan de gevolgen hiervan overleden op 11 april 2015. Het hof heeft net als de rechtbank moord bewezen verklaard.

Voorbedachte raad

De verdediging heeft in hoger beroep bepleit dat de verdachte in een impuls heeft gehandeld toen hij het slachtoffer een aantal malen met het mes in haar lichaam stak. Het hof vindt dat daarvan geen sprake is. Uit de verklaringen van de verdachte komt naar voren, dat hij naar Amsterdam is gegaan om daar iets ergs te gaan doen. In Amsterdam is hij op zoek gegaan naar een slachtoffer. Het moest gaan om een kwetsbaar persoon. De verdachte heeft een half uur á drie kwartier in de Govert Flinckstraat gestaan. Aanvankelijk kon hij het niet en vond het zielig voor een eventueel slachtoffer. Hij zag dat het slachtoffer met een rollator liep en heel oud en kwetsbaar was. Hij heeft gewacht totdat het slachtoffer als enige in de straat was. Het hof vindt dat de verdachte met voorbedachte raad heeft gehandeld.

Verband tussen steken en overlijden

Het slachtoffer is drie weken nadat de verdachte de messteken had toegebracht overleden. De raadsman heeft gesteld dat haar overlijden niet aan de verdachte kan worden toegerekend, mede omdat zij zelf heeft gekozen voor het staken van de medische behandeling. Het hof oordeelde dat het overlijden wel degelijk het gevolg is geweest van het handelen van de verdachte.
Het slachtoffer had twee steekwonden in de buik, waar zij tweemaal aan is geopereerd. Daarna had zij veel pijn, was vermoeid en gaf aan dat zij zo niet verder wilde leven. Zij raakte verward door de medicatie. Het slachtoffer had diverse ontstoken organen, zoals haar buikvlies en longen. Op 7 april 2015 had zij opnieuw pijnklachten en besloot zij de medische behandeling te staken. Zij overleed vier dagen later. Het hof heeft evenals derechtbank causaal verband tussen de messteken en het overlijden aangenomen.

TBS dwangverpleging

Deskundigen hebben in hun rapport geconcludeerd dat de verdachte behept is met schizofrenie van het paranoïde type. Deze stoornis, die ten tijde van het feit ook bestond, is zo sterk omvattend dat deze een volledig rechtstreekse doorwerking heeft gehad in het gepleegde feit. De verdachte heeft de vrouw neergestoken om wraak te nemen op zijn vader en als signaal dat deze hem niet langer moest mishandelen. De deskundigen vinden dit door de verdachte aangegeven doel van de steekpartij gespeend van enige reële logica. Zij stellen dat de verdachte over geen enkele wils- en keuzevrijheid beschikte om te kunnen afzien van het ten laste gelegde feit. De verdachte is om die redenontoerekeningsvatbaar verklaard. De verdachte is ernstig ziek en heeft dringend behandeling nodig. Hij is daar niet toe gemotiveerd en de kans op herhaling is bijzonder groot. 

Het hof vindt daarom, met het openbaar ministerie en de raadsman, dat aan de verdachteTBS met dwangverpleging moet worden opgelegd.

Categorie:
Provincie: