dinsdag, 16. augustus 2016 - 14:11 Update: 16-08-2016 20:31

ProRail laat station Driebergen-Zeist evenals het stationsgebied helemaal vernieuwen

Station Driebergen-Zeist voor 90 miljoen euro op de schop
Foto: ProRail/BAM
Driebergen-Zeist

Station Driebergen-Zeist gaat compleet op de schop. Begin 2017 starten de werkzaamheden waarbij naast de bouw van een compleet nieuw station ook het stationsgebied volledig opnieuw wordt ingericht, zo meldt ProRail dinsdag.

ProRail heeft vandaag het contract ondertekend met aannemer Bam met een totale waarde van rondde 90 miljoen euro.  

Vernieuwing stationsgebied

De overweg van de N225 vormt al jaren een knelpunt in het gebied. Er komt een onderdoorgang onder het spoor en de wegen worden aangepast. Ook worden er twee nieuwe doorgaande sporen gebouwd. De stad en streekbussen krijgen ook nieuwe haltes en fietsen kunnen in de toekomst geplaatst worden in een nieuwe ondergrondse fietsenkelder. Het nieuwe station wordt zoveel mogelijk energieneutraal, onder meer door zonnepanelen op de perronkappen.

Landgoed

De omliggende landgoederen bij het station zijn bepalend voor het gebied. Het ontwerp van het nieuwe stationsgebied houdt rekening met de ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden.

Samenwerking

In het project Stationsgebied Driebergen-Zeist werken de projectpartners BAM en ProRail nauw samen met de financiers van dit project: provincie Utrecht, gemeente Utrechtse Heuvelrug, gemeente Zeist en het Ministerie van I&M.

ProRail Vernieuwt

Nederland heeft één van de drukst bereden sporen ter wereld, veel treinen rijden op tijd en het vervoer over het spoor is veilig. ProRail bouwt nieuwe stations, en verbouwt bestaande stations. 'We maken ruimte voor nog meer treinverkeer en meer reizigers. Zodat de stations klaar zijn voor de toekomst. Bij de verbouwing houden we zoveel mogelijk rekening met de reiziger. En borgen we de belangen van vervoerders, omwonenden en (plaatselijke) overheden', aldus ProRail.

Categorie:
Provincie: