donderdag, 25. augustus 2016 - 9:29 Update: 25-08-2016 21:01

De studentenverenigingscultuur wordt Immaterieel cultureel Erfgoed

Studentenleven staat op Inventaris Immaterieel cultureel Erfgoedl
Foto: Archief FBF.nl
Culemborg

De studentenverenigingscultuur, de mores en tradities die de leden van studentenverenigingen al generaties lang aan elkaar doorgeven, wordt geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Dit meldt het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland donderdag.

Op voordracht van LKvV

De studentenverenigingscultuur is een levende, dynamische cultuur die de sociale cohesie bevordert en belangrijk is voor de identiteit van veel studenten in Nederland. De traditie is voorgedragen voor plaatsing door de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV).

48 studentenverenigingen

De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) vertegenwoordigt 48 studentengezelligheidsverenigingen in de twaalf universiteitssteden in Nederland. De studentenverenigingscultuur bestaat uit diverse onderdelen: het verenigen van studenten van verschillende opleidingen in officiële verenigingen, het opdelen van leden in verschillende verbanden, het met regelmaat borrelen, de mores en de ontgroening en de facilitatie en stimulatie van ontmoeting en zelfontplooiing van de leden. 

Elke studentenvereniging heeft ook haar eigen specifieke tradities en de verenigingen zijn zich zeer bewust van hun lange, soms wel tweehonderd jaar oude geschiedenis. De tradities worden binnen de verenigingen van oudere op jongere studenten doorgegeven.

Erfgoedzorgplan

In het erfgoedzorgplan dat bij een plaats op de Nationale Inventaris hoort, heeft de LKvV acties geformuleerd om de tradities actief door te (blijven) geven naar nieuwe generaties studenten. 

De koepelorganisatie wil het belang van het met behoud van kernwaarden doorgeven van de tradities onder studenten benadrukken. Dat betekent niet dat de tradities altijd hetzelfde blijven. Immaterieel erfgoed is altijd dynamisch en verandert waar nodig met de tijd mee.

Categorie:
Provincie: