maandag, 5. september 2016 - 8:00 Update: 05-09-2016 9:41

Drie op de tien universitaire docenten staat ongekwalificeerd voor de collegezaal

Drie op de tien universitaire docenten werkt zonder diploma
Foto: Archief EHF
Utrecht

Uit een inventarisatie van het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) blijkt dat minstens dertig procent van de docenten aan de universiteit ongekwalificeerd voor de collegezaal staan.

Er zijn tevens grote verschillen tussen universiteiten voor wat betreft het percentage docenten met een Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO), de minimale certificering voor een docent op de universiteit. Over hogescholen zijn geen cijfers bekend. Dit schrijft het ISO maandag op de website. Het ISO pleit  vandaag, tijdens de opening van het academisch jaar, voor een verplichting van het BKO als absoluut minimum, maar ook voor continue scholing na het behalen van deze certificering. Voorzitter Jan Sinnige: ‘Een student moet ervan op aan kunnen dat de docent voor de klas gekwalificeerd is. Om les te geven op de basisschool is vier jaar scholing vereist, terwijl op universiteiten docenten zonder enige opleiding tot lesgeven voor de klas staan.’

De inventarisatie van het ISO laat zien dat het percentage docenten dat een BKO heeft per universiteit sterk uiteenloopt. Deze cijfers zijn gebaseerd op de jaarverslagen van universiteiten. Sinnige: ‘In werkelijkheid is [Percentage BKO's] het probleem nog groter. Er staan namelijk ook veel promovendi en student-assistenten voor de klas. Bij die groep ligt het percentage naar verwachting nog veel lager. We zien dat het percentage BKO’s gestegen is en dat is een positieve trend. Nu is het tijd voor de volgende stap.’

Ook wordt opgemerkt dat deze cijfers zorgelijk zijn in het licht van eerder onderzoek van het ISO in samenwerking met Promovendi Netwerk Nederland (PNN). Daaruit blijkt dat promovendi zich onvoldoende voorbereid voelen op hun lesgeeftaak. Sinnige: ‘Lesgeven is een serieuze zaak. Een kwalificatie en volwaardige opleiding is daarbij het absolute minimum.’

Landelijke normen

Ander onderzoek toont aan dat slechts zeventig procent van de studenten op de universiteit tevreden is over docenten. Op hogescholen ligt dit percentage lager: daar geeft maar ongeveer zestig procent aan tevreden te zijn over docenten. ‘Duizenden studenten zijn ontevreden over hoe zij les krijgen. Er zijn serieuze maatregelen nodig om de kwaliteit van docenten voor eens en voor altijd op orde te krijgen,’ aldus Sinnige. Daarom wil het ISO landelijke normen voor de kwalificatie van docenten. Daarnaast moet een kwalificatie verplicht worden en de vrijblijvendheid voorbijgaan.

 

Categorie:
Provincie: