woensdag, 14. september 2016 - 9:33 Update: 14-09-2016 9:36

Stapvoets voor boten in Amsterdamse grachten

Stapvoets voor boten in Amsterdamse grachten
Amsterdam

De Gemeente Amsterdam heeft besloten de maximum vaarsnelheid in de grachten te verlagen van 7,5 km/u naar 6 km/u, om overlast op het water te verminderen en de doorvaart in de grachten ook in de toekomst vlot te laten verlopen.

Het besluit gaat in per 1 januari volgend jaar, en geldt voor al het vaarverkeer, dus zowel de plezier- als passagiersvaart. De nieuwe maximum vaarsnelheid gaat gelden op al het Amsterdamse binnenwater, met uitzondering van twee hoofdvaarroutes en de Ertshaven, Entrepothaven en het Spoorwegbassin.

Wethouder Udo Kock (Waterbeheer): ‘Een verlaging van de maximum snelheid met 1,5 km per uur lijkt weinig, maar op het water is dat veel. Die verlaging zorgt voor aanzienlijk minder lawaai en luchtvervuiling. Zo kan iedereen van het water gebruik blijven maken op een plezierige manier. Daarnaast houdt het de grachten, ook in de toekomst, bevaarbaar.’

Een verlaging van de maximum snelheid zorgt voor minder geluidsoverlast voor omwonenden, bezoekers en andere gebruikers van het water. Daarnaast is de luchtvervuiling minder bij een lagere snelheid. Bovendien wordt het steeds drukker op het water, en die drukte gaat naar verwachting alleen maar toenemen. De snelheidsverlaging draagt eraan bij dat de grachten bevaarbaar blijven, ook in de toekomst, en dat er niet vaker opstoppingen op het water komen dan er nu soms zijn, op drukke zomerse dagen.

De hoofdvaarroutes die zijn uitgezonderd zijn de Kostverlorenvaartroute en de Amstelroute. Daarnaast worden ook de Ertshaven, Entrepothaven en het Spoorwegbassin uitgezonderd vanwege hun brede profiel en omdat ze direct aan het IJ liggen, waar een hogere vaarsnelheid geldt.

Wethouder Udo Kock: ‘Amsterdam blijft inzetten op handhaving van alle regels op het water, vooral voor snelheid, geluid en veiligheid. Dit voor zo min mogelijk overlast op de grachten.’

Categorie:
Provincie:
Tag(s):