maandag, 19. september 2016 - 22:27 Update: 19-09-2016 22:32

Celstraffen geëist tegen vader en moeder na overlijden baby

Celstraffen geëist tegen vader en moeder na overlijden baby
Foto: Archief EHF
Arnhem

Maandag heeft de officier van justitie voor de rechtbank in Arnhem gevangenisstraffen geëist tegen de 26-jarige ouders van een jongetje, dat in 2010 kwam te overlijden als gevolg van kindermishandeling. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

'Tegen de vader werd vier jaar gevangenisstraf geëist en tegen de moeder een jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk', aldus het OM. Als naar de tijdslijn wordt gekeken, is het niet aannemelijk dat anderen dan de ouders betrokken zijn bij het ontstaan van de letsels. 

Vader primair verantwoordelijk

De officier van justitie houdt de vader primair verantwoordelijk voor de mishandelingen, uiteindelijk met de dood ten gevolg. Hij was het die de eerste twee 
letsels ontdekte. Ook valt op dat het aantal letsels toenam toen de vader werkloos thuis kwam te zitten. Tot slot is van de vader bekend dat hij zich in huiselijke kring gewelddadig gedroeg. Tegen de vader werd een gevangenisstraf van vier jaar geëist. 

Moeder 'keek weg'

De moeder heeft naar het oordeel van de officier van justitie teveel weggekeken en verzuimd om de baby te beschermen in de onveilige thuissituatie. Tegen de moeder eiste het OM daarom een gevangenisstraf van een jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk. 

Botbreuken

Bij de strafeisen is rekening gehouden met de ernst van de feiten: `De zaak van een vader die zijn zoontje over langere tijd meerdere keren mishandelt, tot aan botbreuken toe en met fatale afloop, brengt een schokt teweeg in de maatschappij', aldus de officier van justitie. 

De officier toonde zich bewust van het verdriet dat beide ouders hebben om het verlies van hun kind, maar wees erop dat zij hiervoor zelf verantwoordelijk zijn. Verder is de leeftijd van verdachten ten tijde van de mishandelingen en het tijdsverloop van de zaak van invloed op de strafmaat. 

In eerste instantie is het OM door de rechtbank in Arnhem niet-ontvankelijk verklaard, als gevolg van fouten die zijn gemaakt in de opsporingsfase. Deze 
niet-ontvankelijkheid is door het Hof ongedaan gemaakt, maar de vormfouten wegen mee in de strafmaat.

Categorie:
Provincie: