vrijdag, 30. september 2016 - 11:54 Update: 30-09-2016 18:23

Brabant: 'Spoor mensen met Q-koorts op'

Brabant vraagt minister om onderzoek naar Q-koorts
Foto: SXC
's Hertogenbosch

In een brief aan minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vraagt de provincie Noord-Brabant om risicogroepen van chronische Q-koorts op te sporen en te benaderen. In de brief staat dat de diagnose Q-koorts nog te vaak gemist wordt. Daardoor vindt geen juiste behandeling plaats. Nog steeds overlijden mensen als gevolg van chronische Q-koorts.

Dat is onwenselijk en onnodig. We mogen verwachten dat er in het belang van de volksgezondheid maatregelen worden genomen door het opsporen en benaderen van risicogroepen die chronische Q-koorts kunnen hebben”, zo staat in de brief te lezen.  De brief is mede ondertekend door patiëntenvereniging Q-uestion, stichting Q-Support, de Radboud Universiteit en het Radboud UMC.

Motie

Aanleiding voor de brief was een motie van de PvdA, die unaniem is gesteund door alle statenfracties in Brabant. Statenlid Antoinette Knoet-Michels, de initiatiefnemer van de motie: “Het is belangrijk dat mensen worden opgespoord. Het blijkt nu dat chronische q-koorts op de lange duur toch een aanslag op je lichaam is, en dat er meer mensen aan overlijden dan nodig is. Dat moeten we een halt toeroepen. Ik hoop ook echt dat de minister hier iets mee gaat doen. Het liefst heb ik een onderzoek in heel Nederland, maar in ieder geval in de gebieden waar Q-koorts heeft toegeslagen.”

Daarnaast vragen Gedeputeerde Staten ook aan de minister om een onafhankelijk onderzoek te starten naar de wijze waarop de overheid is omgegaan met de hulpverlening aan de slachtoffers van de Q-koorts uitbraak.  “”Daarmee willen we duidelijkheid over hoe we in het vervolg om moeten gaan met slachtoffers van uitbraken van ziekten die over kunnen worden gedragen van dier op mens, de zoönosen”, stelt gedeputeerde Henri Swinkels, die gezondheid in portefeuille heeft.

Epidemie

De Q-koortsepidemie woedde van 2007 tot 2010. De ziekte verspreidde zich via besmette geitenhouderijen, eerst in Brabant en later over het hele land. Ondanks dat de epidemie over is, vallen er dus nog altijd slachtoffers. De doodsoorzaak is niet altijd duidelijk omdat artsen de ziekte moeilijk herkennen. Het is belangrijk dat patiënten met chronische Q-koorts worden herkend en behandeld.

Categorie:
Provincie: