donderdag, 13. oktober 2016 - 13:22

Inspectie doet onderzoek naar fraude met PGB-gelden van gedetineerden

Inspectie doet onderzoek naar fraude met PGB-gelden van gedetineerden
Foto: Archief EHF
Emmen

De recherche Zorgfraude van de Inspectie SZW doet onderzoek naar een stichting in Emmen die vermoedelijk heeft gefraudeerd met Persoonsgebonden Budgetten (PGB). Zo zou er zorg zijn gefactureerd terwijl de betreffende cliënten in detentie zaten. Bij de doorzoeking van zes locaties in Drenthe is beslag gelegd op tien (geladen) vuurwapens en munitie. Daarnaast zijn waardevolle goederen beslagen, omdat misdaad niet mag lonen.

De stichting in Emmen verleent zorg aan cliënten op basis van een PGB. De stichting biedt ondersteuning, begeleiding, dagbesteding en woonruimte aan cliënten met een psychiatrisch verleden, een verstandelijke beperking en in sommige gevallen gaat het om ex-gedetineerden. Het vermoeden is dat de stichting een hoger bedrag aan PGB’s heeft gedeclareerd dan in werkelijkheid aan zorg is geleverd. Zo zouden er onder andere PGB-gelden gedeclareerd zijn voor cliënten die geen zorg meer ontvingen, omdat zij tijdelijk gedetineerd waren. Daarnaast zouden er gelden worden witgewassen. Het nadeel van de vermoedelijke fraude is onderwerp van onderzoek, maar wordt geschat op enkele honderdduizenden euro’s.

De recherche Zorgfraude doorzocht een locatie in Assen waar cliënten van de stichting verblijven. Hier is administratie in beslag genomen. Ook hebben doorzoekingen plaatsgevonden in de woning  dan wel verblijfplaats van de twee bestuursleden  van de stichting. Dat was in de gemeente Emmen (2x) en Borger-Odoorn (1x). Daarnaast zijn twee bedrijfspanden in Emmen die te relateren zijn aan de Stichting doorzocht.  Naast de administratie zijn ook twee vakantiewoningen, een bedrijfspand, twee auto’s, een motor en tientallen horloges in beslag genomen.

Vuurwapens

De politie heeft de secretaris van de stichting aangehouden voor vuurwapenbezit zonder vergunning. Bij de doorzoeking van zijn woning werden vier vuurwapens, munitie en twee stroomstootwapens aangetroffen. In één van de twee bedrijfspanden in Emmen zijn zes vuurwapens en munitie aangetroffen. De wapens en munitie zijn in beslag genomen.

Categorie:
Provincie: