woensdag, 19. oktober 2016 - 9:42 Update: 19-10-2016 18:51

Vanaf december ook kredieten tussen 250 en 500 euro in kredietinformatiesysteem

Rood staan levert BKR-registratie op
Foto: fbf
Den Haag

Per 1 december 2016 worden ook kleinere kredieten met een kortere looptijd in het kredietinformatiesysteem bij BKR opgenomen.

Als iemand een nieuw krediet aanvraagt, dan dient de geldverstrekker informatie op te vragen bij BKR in Tiel. Momenteel worden kredieten van meer dan 500 euro tot 175.000 euro met een looptijd van meer dan 3 maanden geregistreerd. In praktijk komt dat er nu al op neer dat bijna iedere volwassene in beeld is in Tiel. Veruit de meeste consumenten (91%) staan positief geregistreerd (dus zonder achterstanden). Dat betekent dat de geldverstrekker kan zien dat deze consumenten hun verplichtingen prima aankunnen, en dat is een groot pluspunt bij het verkrijgen van nieuwe kredieten.

Ook kleine bedragen geregistreerd

Per 1 december worden ook kredieten tussen 250 euro en 500 euro met een looptijd tussen 1 maand en 3 maanden toegevoegd aan het kredietinformatiesysteem.

Hierdoor ontstaat dus een nog beter beeld van al die consumenten die bij BKR geregistreerd staan. Deze aanpassing is overigens niet zozeer het initiatief van BKR, maar vloeit voort uit aangescherpte wet-, en regelgeving.

1 op de 5 heeft huishoudens heeft problematische schulden

De schuldenproblematiek in Nederland is groot en groeit nog steeds. Op dit moment heeft maar liefst 1 op de 5 huishoudens te maken met problematische schulden.

Hypotheek

Iedereen die een krediet of hypotheek afsluit dient bij de geldverstrekker alle bestaande leningen en kredietfaciliteiten door te geven. Door kredieten vanaf een lager bedrag ook te registreren wordt de financiële positie van consumenten op een objectieve manier duidelijk. BKR bepaalt nooit of een consument een krediet of hypotheek krijgt. Individuele geldverstrekkers bepalen de hoogte van het krediet of hypotheek. Er is een grens aan ieders leenvermogen. Het is daarbij belangrijk om aan ieders individuele situatie recht te doen. Met betrouwbare en veilig beschermde informatie bevorderen we het financiële welzijn van consumenten.

Categorie:
Provincie: