vrijdag, 28. oktober 2016 - 16:01

VEH: wonen in monument dreigt eigenaren boven het hoofd te groeien

VEH: wonen in monument dreigt eigenaren boven het hoofd te groeien
Amersfoort

De verplichte zorg voor hun monumentenwoning dreigt veel van de ruim 30.000 eigenaren boven het hoofd te groeien. Vereniging Eigen Huis voorziet bovendien dat de waarde en verkoopbaarheid van rijksmonumenten onder druk komt te staan als gevolg van de aanzienlijk stijgende woonlasten.

Het Kabinet wil per saldo jaarlijks 25 miljoen euro bezuinigen op de tegemoetkoming in de kosten voor onderhoud en restauratie van rijksmonumenten. Minister Bussemaker en staatssecretaris Wiebes willen de bestaande fiscale aftrek per 1 januari 2017 schrappen en vervangen door een uitgeklede subsidieregeling. In een brief roept Vereniging Eigen Huis hen op om deze vorm van financiering niet tussentijds ingrijpend te beperken. In 2018 is immers al een evaluatie van het stelsel van financiering van de monumentenzorg voorzien. 

Het schrappen van de fiscale aftrek leidt volgens Vereniging Eigen Huis tot een onredelijke verschuiving van de onderhoudskosten in de richting van eigenaren van rijksmonumenten. Zij hebben niet de vrijheid, die andere huiseigenaren wel hebben, om het onderhoud, behoud en herstel van hun woning naar eigen inzicht uit te voeren en te plannen.

Categorie:
Provincie: