dinsdag, 8. november 2016 - 14:09

Nationale ombudsman en Kinderombudsvrouw naar Caribisch Nederland

Nationale ombudsman en Kinderombudsvrouw naar Caribisch Nederland
Bonaire

Eind november gaan de Nationale ombudsman en de Kinderombudsvrouw naar Caribisch Nederland. Vier onderzoekers van de Nationale ombudsman houden op Bonaire, Saba en St. Eustatius spreekuren om klachten van burgers in behandeling te nemen. De Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer gaat met kinderen en jongeren praten om van hen te horen hoe zij hun leven ervaren en wat er volgens hen moet verbeteren. Kinderen en jongeren die klachten hebben, kunnen die tijdens de spreekuren van de Nationale ombudsman indienen.

De Nationale ombudsman behandelt sinds 2010 rechtstreeks klachten van inwoners van Bonaire, St. Eustatius en Saba over de overheid. Vandaag publiceert hij enkele in het oog springende onderzoeken. Zo onderzocht hij een klacht over gebrekkig internet op de Gwendoline van Puttenschool op St. Eustatius. Hij heeft daarover vragen gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
Het openbaar lichaam St. Eustatius en de minister van BZK stuurt hij een brief over de verdwenen pensioengelden. Hierdoor zijn ambtenaren die tot 2010 in dienst waren van de overheid, hun opgebouwde pensioengelden kwijt. De Raad voor de Rechtshandhaving publiceert vandaag een rapport over de klachtbehandeling in de justitiële keten van Caribisch Nederland, aan dit onderzoek werkte de ombudsman mee. 
Naar aanleiding van vier concrete klachten start de Nationale ombudsman een onderzoek naar de problemen die bewoners van Bonaire hebben rondom het aanvragen van een taxivergunning. Het is onduidelijk wanneer iemand een vergunning krijgt en het duurt vaak extreem lang voordat het Openbaar Lichaam Bonaire reageert op een vergunningsaanvraag. 

Het bezoek van de Kinderombudsvrouw van 17 tot 24 november maakt deel uit van haar kinderrechtentour. Sinds september heeft de Kinderombudsvrouw in Nederland honderden kinderen en jongeren gesproken. De Kinderombudsvrouw wil ook graag van alle kinderen en jongeren in Caribisch Nederland horen hoe het met hen gaat en wat zij vinden dat er moet verbeteren voor de kinderen op Bonaire, Saba en St. Eustatius. Daarom heeft de Kinderombudsvrouw ook een vragenlijst online gezet voor kinderen van 8 tot 18 jaar. De uitkomsten van het werkbezoek aan Caribisch Nederland en de enquête zullen gebruikt worden om te bepalen waar zij het komende jaar haar prioriteiten gaat leggen. De Kinderombudsvrouw zal ook scholen en jeugdhulporganisaties bezoeken.