donderdag, 17. november 2016 - 8:53 Update: 17-11-2016 9:17

Amsterdam draait gaskranen woningen dicht

Amsterdam wordt aardgasloze stad
Foto: fbf
Amsterdam

De eerste 10.000 bestaande woningen waarvan de gaskraan wordt dichtgedraaid, worden volgend jaar aangewezen.

Amsterdam moet in 2050 een aardgasloze stad zijn, zo maakt het college van Burgemeester en Wethouders vandaag bekend in haar strategie Naar een Stad zonder Aardgas. Om snel ervaring op te doen met het op grote schaal aardgasloos maken van bestaande woningen, wijzen Amsterdamse woningcorporaties al in 2017 de eerste 10.000 woningen aan waar dit gaat gebeuren.  
 
Wethouder Duurzaamheid Abdeluheb Choho: “We beginnen nu met een warmterevolutie, waar elke Amsterdammer bij betrokken wordt. Dit vraagt om lef bij alle partijen, en ik ben trots dat we juist in Amsterdam samen hard aan de slag gaan om bestaande buurten aardgasloos te maken. We gaan het gewoon doen.”   

Warmtenetten

Het college kiest onomwonden voor een aardgasvrije stad, wat een enorme opgave met zich mee brengt. In Amsterdamse nieuwbouwwijken zoals de Houthavens of het Amstelkwartier liggen al geen gasleidingen meer, en in 2020 zullen 102.000 woningen zijn aangesloten op warmtenetten. De meest ingrijpende keuze is dat nu begonnen wordt met het op grote schaal bestaande gebouwen van het aardgas afhalen, om ervaring op te doen met welk alternatief op welke plek het beste past. Daarbij kan onder meer ook gedacht worden aan volledige elektrische warmtesystemen of geothermie.  
 
Om dit te bereiken gaat de gemeente intensief samenwerken met de vijf woningcorporaties Eigen Haard, De Alliantie, Rochdale, Stadgenoot en Ymere, warmtebedrijven Nuon en Westpoort Warmte, netbeheerder Alliander en de Huurdersvereniging Amsterdam. Het college wil bovendien bewoners, de consumenten, een grotere rol gaan geven: lokale huurders- en bewonersorganisaties, VvE ‘s, particuliere woningeigenaren en andere eigenaren van gebouwen zullen worden geraadpleegd. Belangrijk uitgangspunt is dat de kosten voor bewoners niet stijgen, en dat Amsterdammers betrokken worden bij de keuzes die gemaakt gaan worden. 
 
In Naar een Stad zonder Aardgas wordt ook bepleit dat het Rijk nog een belangrijke rol te spelen heeft in het aanpassen van belemmerende wet- en regelgeving, en dat er meer bevoegdheden naar de gemeente moeten om lokaal de juiste keuzes te maken. Ook voor de financiering wordt naar het Rijk gekeken.   

Categorie:
Provincie: