dinsdag, 29. november 2016 - 8:45

Van der Steur investeert extra in aanpak mensenhandel

Van der Steur investeert extra in aanpak mensenhandel
Den Haag

Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) maakt extra geld vrij voor meer capaciteit en expertise in de aanpak van mensenhandel. In 2017 wordt eerst 1 miljoen euro extra geïnvesteerd in meer rechercheurs die zijn gecertificeerd om mensenhandelzaken op te pakken.

Daarnaast wordt met behulp van meer analisten bij het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) de informatiepositie verbeterd en dankzij training van politiemensen in de eerste lijn wordt geïnvesteerd in een hogere alertheid op signalen van mensenhandel. Vanaf 2018 wordt het bedrag verhoogd naar structureel 2 miljoen euro per jaar om de aanpak van mensenhandel naar een hoger plan te tillen de komende jaren.

Dat schrijft minister Van der Steur in een brief aan de Tweede Kamer over de nadere uitwerking van de ontwerpbegroting voor 2017. Uit de Monitor Mensenhandel 2011-2015 van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen bleek dat vorig jaar sprake is geweest van een terugloop van de resultaten in de aanpak van mensenhandel. In de voorgaande jaren was juist veel bereikt dankzij de integrale aanpak van de politie, het Openbaar Ministerie (OM), Koninklijke Marechaussee (KMar), Inspectie SZW en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Vooral door de toegenomen vluchtelingenstroom en de aandacht voor de aanpak van mensensmokkel is de aanpak van mensenhandel in 2015 onder druk komen te staan. Ook door de reorganisatie bij de politie bleken nog veel specialistische plaatsen niet ingevuld bij de Afdelingen Vreemdelingen, Identificatie en Mensenhandel (AVIM’s). Dit heeft geleid tot een afname in de aandacht voor mensenhandel; met minder geregistreerde slachtoffers, minder strafzaken en lagere straffen tot gevolg.

Meer capaciteit en expertise

Voor minister Van der Steur is de daling van resultaten in de aanpak van mensenhandel ,,zonder twijfel reden tot zorg’’. Daarom is hij met de politie, het OM en de KMar in overleg gegaan om te komen tot maatregelen die de daling in de aanpak van mensenhandel moeten keren. Dit heeft geleid tot een set aan concrete maatregelen om de capaciteit en expertise te verbeteren.

Met het extra geld zal het huidige aantal van circa 400 gecertificeerde rechercheurs die mensenhandelzaken kunnen draaien, de komende jaren met 5% worden uitgebreid. De capaciteit van de AVIM’s wordt op peil gebracht door de politie. Daarnaast verbetert de informatiepositie in de opsporing door uitbereiding van het aantal analisten bij het EMM. De alertheid op het herkennen van signalen van mensenhandel neemt toe door training van alle eerstelijnsmedewerkers bij de politie de komende jaren.

Deze investeringen in expertise en capaciteit, in combinatie met de afgenomen druk vanuit het migratiedomein, moeten ertoe leiden dat meer signalen van mensenhandel worden opgepakt en dit weer tot meer strafzaken. Ook zal naar verwachting de kwaliteit en zwaarte van de zaken toenemen die voor de rechter worden gebracht, en daarmee ook de hoogte van de straffen.

Categorie:
Provincie: