vrijdag, 2. december 2016 - 9:31

Gezamenlijke aanpak aardbevingsbestendige en toekomstbestendige zorggebouwen

Gezamenlijke aanpak aardbevingsbestendige en toekomstbestendige zorggebouwen
Foto: MV
Groningen

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is gestart met het programma voor inspecteren, doorrekenen en eventueel bouwkundig versterken van zorggebouwen. Naast een programma voor woningen, scholen en dorpshuizen is de NCG nu met de zorgsector aan de slag. Bijzonder is de gezamenlijke aanpak waarbij alle betrokken partijen zoals de zorgbestuurders, directies van zorgvastgoed, wethouders, de provincie, zorgverzekeraar Menzis en het ministerie van VWS samen een visie vormen over de invulling van de zorg in Groningen in de toekomst.

Deze visie is mede bepalend voor de invulling en tijdsplanning van panden die eventueel versterkt moeten worden. Een voorbeeld voor deze aanpak is de wijze waarop bij de versterking van scholen in het aardbevingsgebied wordt samengewerkt.  Een stuurgroep waarin de zorgvisie en onderlinge samenwerking verder vorm wordt gegeven, is op 1 december jl. gestart.

Toekomst voor de zorg in Groningen

Binnen de zorgsector zijn 61 zorgpanden geïnspecteerd op directe veiligheidsrisico’s zoals schoorstenen en ornamenten. Onveilige elementen zijn direct weggenomen. Om in te schatten of de panden ook op lange termijn aardbevingsbestendig zijn, worden ze bouwkundig geïnspecteerd en doorgerekend.  De focus ligt in eerste instantie op  zorgvoorzieningen op het gebied van gehandicaptenzorg, verpleging en verzorging en geestelijke gezondheidszorg.

Nationaal Coördinator Hans Alders:  'We willen het versterken van de panden bekijken vanuit het perspectief van de zorgsector zoals deze er over ongeveer 20 jaar uitziet. Zodat Groningen straks zorggebouwen heeft die aardbevingsbestendig en toekomstbestendig zijn. Zodat ze passen bij de zorg zoals we die de komende jaren nodig hebben en kunnen bieden.'   Zorgorganisaties, zorgvastgoedorganisaties, wethouders, de provincie, het ministerie van VWS en zorgverzekeraar Menzis zijn door de NCG gevraagd  samen  een visie  te maken op de  toekomst van de zorgsector in Groningen. Daarmee kan worden ingespeeld  op de  ontwikkelingen in de zorgsector op lange termijn. Hans  Alders: 'Als versterking aan de orde is, kunnen we al deze gebouwen los van elkaar bekijken en versterken, maar daarmee gaan we voorbij aan ontwikkelingen als vergrijzing, ontgroening en het feit dat mensen steeds langer thuis willen blijven wonen. En  bestaat de kans dat een gebouw versterkt wordt, dat over een aantal jaren niet meer aansluit bij de wensen van de bewoners.'

Stuurgroep

Een stuurgroep met een afvaardiging van zorgbestuurders, directies van zorgvastgoed, wethouders, zorgverzekeraar Menzis en VWS werkt aan de ontwikkeling van een gezamenlijke visie en adviseren de NCG over de versterkingsaanpak. In de stuurgroep zitten bestuurders van De Hoven, Cosis, Lentis, Menzis, VWS, WoonzorgNL, gemeente Bedum, gemeente Delfzijl, gemeente Menterwolde en Provincie Groningen. Het proces wordt gefaciliteerd vanuit de NCG. 

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: