woensdag, 7. december 2016 - 15:07 Update: 07-12-2016 20:37

'Aanpassing rechten rond ouderschap'

Kind moet 'regenboogouders' kunnen hebben
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Het mogelijk maken van meerouderschap en meeroudergezag, het instellen van een regeling voor draagmoederschap en het vastleggen van het recht van een kind om te weten waar het vandaan komt. Dit is een aantal van de 68 aanbevelingen die de Staatscommissie herijking ouderschap in haar rapport “Kind en ouders in de 21e eeuw” doet.

Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie nam dit rapport woensdag in ontvangst van voorzitter Aleid Wolfsen. ‘Ik ben de commissie erkentelijk voor het zorgvuldige rapport, waarin veel aanbevelingen staan om het familierecht te moderniseren. Voor het kabinet staan net als bij de commissie de belangen en rechten van het kind voorop bij het verder uitwerken van het rapport’, aldus minister Van der Steur. 

'Regenbooggezinnen'

Steeds meer kinderen groeien op in een andere leefvorm, zoals bij een samenwonende vader en moeder, bij een alleenstaande ouder, bij twee moeders of twee vaders of in meeroudergezinnen ook wel ‘regenbooggezinnen’ genoemd. 

De minister onderstreept dat er meer flexibiliteit in vormen van juridisch ouderschap moet komen. Hij wil daarom meerouderschap en meeroudergezag mogelijk maken. De voorwaarden waaronder dit zou moeten kunnen, worden nog uitgewerkt. Het rapport wordt met een eerste kabinetsreactie aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

Wettelijke regeling voor draagmoederschap

Ook staat de minister positief tegenover het inrichten van een wettelijke regeling voor draagmoederschap. Op deze manier kan rechtszekerheid worden geboden aan alle betrokkenen, in het bijzonder het kind. De Staatscommissie maakt zich zorgen over sommige praktijken rondom draagmoederschap, zoals de onbeschermde positie van de draagmoeder en de kans op kinderhandel. 

De commissie ziet daarom een toegevoegde waarde in het instellen van een regeling onder strikte voorwaarden. Via een dergelijke regeling worden wensouders vanaf het tijdstip van geboorte juridisch ouder van het kind.

Enkele andere van de 68 aanbevelingen zijn de aanleg van een register voor ontstaansgeschiedenis, het voor ongehuwden of niet-geregistreerde partners mogelijk maken om de wens tot gezamenlijk gezag vóór de geboorte kenbaar te maken en de aanbeveling om kinderen vanaf acht jaar in de gelegenheid te stellen om te worden gehoord in procedures rondom afstamming en gezag.

Categorie:
Provincie: