donderdag, 15. december 2016 - 10:18

Amsterdam gaat nieuwe hotels weren uit binnenstad

Amsterdam gaat nieuwe hotels weren uit binnenstad
Foto: foto ter illustratie
Amsterdam

Vanaf 2017 kent Amsterdam een nieuw restrictief hotelbeleid. In een aantal gebieden is vanaf 1 januari geen ruimte meer voor nieuwe hotels. Deze buurten zijn aangewezen door de bestuurscommissies van de stadsdelen, nieuwe aanvragen worden niet in behandeling genomen. In de rest van de stad geldt het principe "nee, tenzij". Alleen bij hoge uitzondering worden hier nieuwe hotels toegestaan. Een belangrijke voorwaarde is dat buurtbewoners zich over een nieuw initiatief kunnen uitspreken. Daarnaast moet een hotel een aantoonbaar bijzondere bijdrage leveren aan de omgeving en de markt.

Nieuwe plannen worden onder andere getoetst op verbinding met de buurt, kwaliteit, innovatief karakter, duurzaamheid en sociaal ondernemerschap. Het idee is dat een hotel meer biedt dan alleen een overnachting, maar ook iets toevoegt aan de ontwikkeling van een straat of buurt. De initiatiefnemer dient daarnaast een belangenonderzoek en een opiniepeiling onder bewoners te doen in de omgeving van het geplande hotel. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegewogen bij het al dan niet verlenen van de vergunning.

Door het nieuwe beleid krijgt het college grip op de groei van het aantal nieuwe hotels in Amsterdam. Dit draagt bij aan een beter evenwicht tussen bewoners, bezoekers en bedrijven in de stad. Wethouder Kajsa Ollongren (Economie): ‘Het college kijkt kritisch naar de groei van de toeristische sector en gevolgen daarvan voor de drukte in de stad. We nemen daarom verschillende maatregelen en daar hoort een strenger hotelbeleid bij. Per gebied is nauwkeurig in kaart gebracht waar de grenzen zijn bereikt en waar nog ruimte is voor alleen hotels die echt iets toevoegen aan de stad. Het is goed dat ook bewoners een belangrijke stem krijgen.’

In het verleden heeft de gemeente de bouw van hotels gestimuleerd. Daar merken Amsterdammers ook nu nog de effecten van, soms duurt het wel 10 jaar voordat een project wordt voltooid. Lopende hotelprojecten die zijn goedgekeurd volgens eerdere afspraken kunnen worden afgerond. Dat zijn er op dit moment 78. Het college van B en W blijft monitoren welke initiatieven van de lijst kunnen worden afgevoerd. Daarnaast zet Amsterdam in op spreiding naar de randen van de stad en de regio.

Balans

Amsterdam is een populaire stad bij bezoekers uit binnen- en buitenland. De toeristische sector draagt in belangrijke mate bij aan het economische succes van de stad. Veel Amsterdammers profiteren daarvan en hebben een baan die is gerelateerd aan toerisme. Maar het college erkent ook dat de balans tussen bezoekers en bewoners bewaakt moet worden. Amsterdam wil een succesvolle wereldstad blijven, waar leefbaarheid voorop staat.

Categorie:
Provincie: