vrijdag, 23. december 2016 - 18:55 Update: 24-12-2016 16:51

OV-chipkaart wordt sekseloos

Geen m/v aanduiding meer op nieuwe OV-chipkaart
Den Haag

Het kabinet zorgt dat sekseregistratie en het gebruik daarvan op documenten en pasjes verder wordt verminderd. Uit onderzoek is gebleken dat op meer terreinen dan noodzakelijk nog sekseregistratie en gebruik van dat gegeven plaatsvindt.

De ministerraad heeft op voorstel van de ministers Van der Steur van Veiligheid en Justitie en Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vrijdag ingestemd met toezending van een brief hierover aan de Kamer.

In de praktijk betekent dit onder andere het volgende:

Per 1 januari 2017 zal de geslachtsaanduiding vervallen op nieuwe OV-chipkaarten. Dat geldt zowel voor de 'studenten-OV' als voor de zakelijke OV-chipkaarten (Mobilitymixx).

De minister van OCW heeft met grote onderwijskoepels gesproken over het gebruik van de sekseaanduiding. Steeds meer instellingen zullen die achterwege laten op studentenpasjes en in hun communicatie met hun leerlingen.

Steeds meer gemeenten zullen genderneutraal met hun inwoners communiceren, bijvoorbeeld door op de stempas alleen de voorletters en de achternaam van de geadresseerde te vermelden en op zo veel mogelijk formulieren de vermelding van het geslacht achterwege te laten.

Het kabinet vindt dat in Nederland oog is voor de problemen van sommige groepen die samenhangen met sekseregistratie. Zij zal de activiteiten die leiden tot een grote bewustwording van dit onderwerp blijven stimuleren.

Categorie:
Provincie: