donderdag, 29. december 2016 - 10:18 Update: 29-12-2016 10:27

Meer dan 200 duizend dieren verbrand in 2016

Meer dan 200 duizend dieren verbrand in 2016
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Amsterdam

In 2016 zijn er tot nu toe 100 konijnen, 473 runderen, 14.841 varkens en maar liefst 186.000 kippen omgekomen door stalbranden. Sinds de overheid in 2011 maatregelen heeft genomen om het aantal brandslachtoffers te verminderen, is het aantal brandslachtoffers nog niet zo hoog geweest.

De maatregelen blijken dus niet te werken. Opvallend is dat er vooral veel kippen door brand overlijden. Dit komt omdat er enorme aantallen kippen in één stal zitten en deze dieren bij brand zelden kunnen vluchten. Ook de brandweer kan ze zelden redden. Dieren met een uitloop naar buiten, zoals melkkoeien, worden het vaakst gered.

Actieplan stalbranden

Sinds 2008 voeren Wakker Dier en de Dierenbescherming campagne voor brandveiligere stallen. Pas na 2011 waarin 318 duizend dieren omkwamen in een stalbrand, kwam de overheid in beweging. Er kwam een actieplan Stalbranden met vooral veel onderzoek en weinig actie. Het Bouwbesluit is in 2014 aangepast zodat stallen met dieren aan enkele extra eisen moeten voldoen. Maar dit geldt alleen voor stallen die ge- of verbouwd zijn sinds de aanpassing van het Bouwbesluit. De meerderheid van de stallen is nog steeds zeer onveilig: daar is een kip niet beter beveiligd tegen brand dan een wc-rol in een opslagloods.  

Wakker Dier wil dat dieren beter beschermd worden. Het beste is natuurlijk een uitloop naar buiten, zodat de dieren kunnen vluchten. Verder is het niet meer dan normaal dat álle stallen moeten voldoen aan het nieuwe Bouwbesluit. Bovendien moeten centrale ventilatiesystemen die zorgen voor een snelle verspreiding over alle stallen, verboden of flink veiliger worden en behoort iedere stal een brandalarm, sprinklerinstallatie en voldoende bluswater te hebben. Verder moet de kans op brand verkleind worden door een Agro Elektra Inspectie (AEI) voor alle stallen verplicht te stellen, aangezien kortsluiting een belangrijke brandoorzaak is. Wakker Dier heeft staatssecretaris Van Dam hierover een brief gestuurd.
 

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: