maandag, 2. januari 2017 - 8:01 Update: 02-01-2017 9:51

Weer minder jongeren op kamers

Weer minder jongeren verhuisd naar universiteitssteden
Foto: Archief EHF
Den Haag

Van juli tot en met oktober 2016 verhuisden 46 duizend 17- tot 22-jarigen naar een andere gemeente in Nederland. Dat zijn er 4 procent minder dan in dezelfde periode van 2015. In het voorgaande jaar was de daling nog 14 procent. In andere leeftijdsgroepen steeg het aantal verhuizingen in deze periode juist. Dat meldt CBS.

Vooral minder 19-jarigen verhuisd

Het aantal verhuisde 19-jarigen daalde met 7 procent het meest. Verhuizingen van recent ingeschreven Syriërs maskeren de daling van de verhuizingen naar studentsteden enigszins. Als zij buiten beschouwing worden gelaten dan zou de daling bij de 17- tot 22-jarigen 7 procent zijn en bij de 19-jarigen zelfs 10 procent.

Daling in alle universiteitssteden

In de meeste universiteitssteden vestigden zich in de periode juli tot en met oktober 2016 minder nieuwe jongeren (17- 22 jaar) uit de rest van Nederland  dan in dezelfde periode van 2015. Naar Utrecht verhuisden ruim 700 jongeren minder dan het jaar ervoor, ten opzichte van 2015 bijna een kwart minder. Zowel  absoluut als relatief is de daling in Utrecht het grootst. Naar Eindhoven en Leiden verhuisden weer iets meer nieuwe jonge inwoners dan in 2015. In dat jaar daalde het aantal verhuizingen van jongeren nog in alle studentensteden. In het studiejaar 2014/'15 is het nieuwe studiefinancieringsstelsel  voor nieuwe studenten ingevoerd, waarbij de basisbeurs als gift is vervangen door een lening.\

Vooral minder jongeren vanuit de Veluwe verhuisd

Er  zijn in 2016 tussen juli en oktober 6,5 procent (dat is exclusief de Syriërs) minder jongeren uit hun oorspronkelijke woonomgeving vertrokken dan in 2015. Dat is het sterkst te zien in het COROP-gebied Veluwe vanwaar  slechts 1904 jongeren naar elders verhuisden, tegen 2242 jongeren een jaar eerder. Ook vanuit Oost-Zuid-Holland, Noord-Limburg en Zuidoost-Friesland vertrokken in 2016 ongeveer een circa 15 procent minder jongeren. Uit Zuidwest-Friesland en Zeeuws-Vlaanderen, in 2014/2015 nog de sterkste dalers, steeg het aantal verhuisde jongeren juist.

Categorie:
Provincie: