maandag, 2. januari 2017 - 15:30 Update: 02-01-2017 15:35

Verzekeraars schatten schade jaarwisseling op circa 13 miljoen euro

Verzekeraars schatten schade jaarwisseling op circa 13 miljoen euro
Foto: Archief EHF
Den Haag

Verzekeraars schatten dat de schade, die tijdens de jaarwisseling is veroorzaakt aan particuliere woningen en auto’s, circa 13 miljoen bedraagt. Dat blijkt maandagmiddag uit gegevens van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars.

Lichte daling

De schade lijkt daarmee licht gedaald te zijn ten opzichte van vorig jaar, toen deze schade meer dan 14 miljoen euro bedroeg. Het Verbond maakt zich ernstig zorgen over het steeds zwaarder wordende (illegaal) vuurwerk, waarmee vandalen schade toebrengen en hulpverleners het werk onmogelijk maken.

De schatting is gebaseerd op de eerste claims die verzekeraars al sinds oudejaarsdag registeren. Stichting Salvage, die namens de brandverzekeraars van het Verbond eerste hulp bij brand biedt aan verzekerden, kwam tijdens Oud & Nieuw 99 keer in actie bij grote incidenten, waarvan 11 keer bij grote tot zeer grote branden. Dat was vaker dan vorig jaar. 

Stichting Salvage komt morgen met meer uitgebreide cijfers. Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond: 'De geschatte schadelast mag dan lager zijn, we mogen hiermee niet tevreden zijn'.

Kleine en middelgrote schade

Grotere incidenten deden zich onder meer voor in Nijmegen, Lent, Zaandam en Gemert waar woningen onbewoonbaar raakten. In de grote steden zien verzekeraars een wisselend beeld: waar het in Amsterdam en Utrecht qua incidenten en autobranden rustiger lijkt dan vorig jaar, komen er meer claims van kleine en middelgrote schades uit Rotterdam en met name Den Haag, waar ook het aantal autobranden verdubbelde naar circa 40. In de middelgrote steden was het onrustig in Amersfoort en Vlissingen, waar ook meerdere auto’s uitbrandden.

Niet alle schade bekend

De schade op opstal-, inboedel- en autoverzekeringen is een beperkt deel van de nieuwjaarschade, benadrukt het Verbond. Medische kosten vormen ook een aanzienlijk deel van de schadelast en schadebedragen voor bedrijven en scholen/kinderdagverblijven zijn nog niet bekend, in Eindhoven ging een basisschool goeddeels in vlammen op. 

Illegaal vuurwerk tegengaan, aso’s aanpakken

Het Verbond vindt het positief dat uit een eerste inventarisatie van Brandweer Nederland blijkt dat het aantal meldingen een stuk lager ligt dan vorig jaar. 'Maar het is buitengewoon ernstig dat op veel plaatsen zwaar en veelal illegaal vuurwerk naar hulpverleners is gegooid. Een harde aanpak van dit zware illegale vuurwerk en relschoppers kan en mag niet bij alleen woorden blijven', aldus Ver-bondsdirecteur Weurding.

Overzicht particuliere schadelast recente jaarwisselingen

2008/2009       18,9 miljoen euro
2009/2010       11,3 miljoen euro
2010/2011       20,7 miljoen euro
2011/2012       15,4 miljoen euro
2012/2013       13,5 miljoen euro
2013/2014       12,9 miljoen euro
2014/2015       12,5 miljoen euro
2015/2016       14,3 miljoen euro (nog voorlopig cijfer) 
2016/2017       13,0 miljoen euro (eerste prognose)

Categorie:
Provincie: