maandag, 2. januari 2017 - 17:11 Update: 02-01-2017 17:16

Korpschef Akerboom woedend over geweld tegen politie en hulpverleners

Korpschef Akerboom woedend over geweld tegen politie en hulpverleners
Foto: Politie
Den Haag

Korpschef Erik Akerboom is woedend over het geweld dat opnieuw tegen politie en hulpverleners is gebruikt tijdens de afgelopene jaarwisseling. 'Het is tijd voor een brede discussie over oud en nieuw', stelt Akerboom.

Wat een feest moet zijn, staat jaar in jaar uit in het teken van geweld en miljoenen euro’s schade. ‘Wie hun taak ondermijnt, ondermijnt de samenleving’, aldus Akerboom. Het totale aantal incidenten tijdens oud en nieuw lag zes procent lager dan vorig jaar. 

De feiten waren gemiddeld genomen ook iets minder ernstig van aard. Toch kijkt Akerboom met gemengde gevoelens terug op de afgelopen jaarwisseling. Het geweld tegen hulpverleners en andere mensen met een publieke taak nam namelijk wèl toe.

Jaarlijkse risicowedstrijd

Korpschef Erik Akerboom: ‘Elk jaar weer bereiden wij ons als korps voor op de risicowedstrijd die Oud en Nieuw heet. En hoewel het aantal incidenten dit jaar daalde, hoor je mij niet zeggen dat we op de goede weg zijn. Zolang onze collega’s worden bekogeld, zolang burgers hun auto in vlammen zien opgaan, zolang we nog miljoenen aan schade veroorzaken, zijn we niet op de goede weg.’

Hulpverleners onder vuur

Hij vindt het onbestaanbaar dat mensen zich onder invloed van alcohol en drugs tegen hulpverleners keren. ‘Hulpverleners verlaten nota bene hun gezin om ervoor te zorgen dat diezelfde mensen beschermd worden of hulp krijgen die ze nodig hebben. Ze redden levens, maar lopen zelf gevaar. Dat is de idiotie ten top.’

Maatregelen tegen geweld

Het korps trof al veel maatregelen rond deze vorm van geweld. Het zijn veel interne maatregelen, rond het melden van incidenten, het aanbieden van juridische ondersteuning en het verlenen van nazorg. Extern trad de Wet middelentest geweld in werking. Deze helpt ons om geweld na drank- en/of drugsgebruik effectiever aan te pakken.

Strafmaat

De maatschappelijke verontwaardiging over geweld tegen hulpverleners leidde verder tot de mogelijkheid voor rechters om in die gevallen een gevangenisstraf op te leggen die twee keer zo hoog ligt. Akerboom: ‘De minister laat op dit moment onderzoeken of deze strafverzwaring afgelopen jaar is toegepast. Ik zie daar nog te weinig effect van. Als je ziet dat de daders van de mishandeling van collega’s in Breda na twaalf dagen weer op straat stonden, dan vind ik dat lastig uit te leggen.’

Brede maatschappelijke discussie

‘De politie treedt op als het uit de hand loopt of dreigt te lopen. Natuurlijk hebben wij een rol in de aanpak van geweld. Maar als we de oorzaak aan willen pakken, draait het om opvoeden, om gezin, om normen en waarden en om elkaar durven aanspreken op gedrag dat niet door de beugel kan. We kunnen dit alleen samen een halt toeroepen. Wij hebben geen panklare oplossing, maar ik zal hierover zeker het gesprek aangaan met politiecollega’s, de minister, burgemeesters en het Openbaar Ministerie. En ik roep alle Nederlanders op om dit gesprek ook met elkaar te voeren.’

Spiraal doorbreken

Op Twitter sprak de korpschef zich ten slotte ook nog uit over zwaar vuurwerk. ‘We zien steeds zwaarder knalvuurwerk in omloop komen. Schades worden omvangrijker en letsel neemt toe. Daarbij maakt de combinatie met alcohol en drugs het extra gevaarlijk. Voor burgers en voor agenten en andere hulpverleners. Elk jaar rond deze tijd roepen we dat het moet stoppen. En daarna lijken we over te gaan tot de orde van de dag. Een goede eerste stap zou zijn om de legale verkoop te beperken tot siervuurwerk. Maar er is meer nodig om de spiraal te doorbreken. We gaan onze aanpak tegen het licht houden en waar mogelijk verbeteren. Oud en nieuw moet weer een feest worden, ook voor hulpverleners.’

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: