maandag, 2. januari 2017 - 17:52 Update: 02-01-2017 18:19

Grote waterpompen gaan Maas-Kanaal bij Heumen weer op oude peil brengen

Grote waterpompen gaan Maas bij Grave weer op oude peil brengen
Foto: Rijkswaterstaat
Heumen/Grave

Rijkswaterstaat is maandag gestart met het plaatsen van pompen die het water vanuit de Maas naar het Maas-Waalkanaal moet terugpompen. 'Maandagmorgen zijn daarvoor 2 grote pompen geplaatst op een ponton in de oude sluiskolk in Heumen', zo meldt Rijkswaterstaat maandag.

De pompen zullen naar verwachting dinsdagmiddag operationeel zijn. Het duurt naar verwachting een aantal dagen voordat het oorspronkelijk waterpeil in het Maas-Waalkanaal wordt bereikt. Vanaf dat moment zal beperkt scheepvaart mogelijk zijn op het Maas-Waalkanaal. Het gehele Maas-Waalkanaal is sinds donderdagavond tussen Sluis Heumen en Sluis Weurt gestremd in verband met de aanvaring van stuw Grave in de Maas.

Beperkte scheepvaart over enkele dagen

Rijkswaterstaat wil het waterpeil op het Maas-Waalkanaal met de pompen de komende dagen verhogen naar het oorspronkelijk peil van +7.9 m NAP. Als dat bereikt is over een aantal dagen kan de scheepvaart op kleine schaal gebruikmaken van het Maas-Waalkanaal. Sluis Weurt zal vanaf dat moment beperkt bedienen. Sluis Heumen blijft tot nader bericht gestremd.

Het water dat uit de Maas in het Maas-Waalkanaal wordt gepompt heeft geen effect op het waterpeil in het betrokken gebied in het pand van de Maas bij Grave. Dit omdat er minder water wordt uitgepompt naar het Maas-WaalKanaal dan dat er instroomt vanuit het pand Sambeek.

Waterpeil stuw Grave nagenoeg stabiel

Het waterpeil tussen Grave en Sambeek is op 1 januari nagenoeg stabiel op een hoogte van +5.14 m NAP. Er zijn minimale fluctuaties in de afvoer die het waterpeil kunnen beïnvloeden. Mocht de waterafvoer van de Maas afnemen, kan het waterpeil verder zakken tot een minimale hoogte van +4.90 m NAP. Rijkswaterstaat houdt de afvoerverwachting voortdurend in de gaten. Voor de komende dagen worden er geen grote veranderingen in de waterafvoer verwacht.

Categorie:
Provincie: