woensdag, 4. januari 2017 - 12:05 Update: 04-01-2017 12:12

Amsterdammers pakken massaal de fiets

Amsterdammers pakken massaal de fiets
Foto: fbf
Amsterdam

De fiets is het populairste vervoermiddel onder Amsterdammers. De afgelopen tien jaar heeft de fiets de auto van de eerste plaats verdrongen.

Van de verplaatsingen door Amsterdammers in de stad gebeurt 36% per fiets, tegenover 24% per auto. Dat blijkt uit de Amsterdamse Thermometer van de Bereikbaarheid (ATB). De ATB bevat een grote hoeveelheid gegevens over de mobiliteit in en bereikbaarheid van Amsterdam en geeft ontwikkelingen, trends en context weer. De cijfers laten zien dat Amsterdam op vrijwel alle fronten groeit, en dat er een toename is in het gebruik van vrijwel alle soorten vervoersmiddelen. 

Onder 35 massaal op fiets

Als wordt gekeken naar Amsterdammers en Nederlandse bezoekers, blijft de auto het meest gebruikte vervoermiddel – al is ook een flinke daling te zien in autogebruik in de afgelopen tien jaar. De verklaring daarvoor is dat nog relatief veel dagjesmensen en forenzen met de auto naar de stad gaan. Het autobezit en -gebruik in Amsterdam is veruit het hoogst onder 65-plussers. Mensen onder de 35 jaar zitten massaal op de fiets. Op de top van de ochtendspits worden 72.000 verplaatsingen per fiets gedaan in de hoofdstad. Dat is bijna het dubbele van het aantal autoverplaatsingen in diezelfde tijd. Niet zo vreemd, gezien het feit dat alle Amsterdammers samen zo’n 847.000 fietsen hebben – meer dan er Amsterdammers zijn. 

Flinke toename snorfietsen 

Opvallend is verder de groei van het aantal snorfietsen in de stad. Sinds 2008 is een toename te zien van 223%. Eerder deze maand bleek dat snorfietsen relatief vaak zijn betrokken bij ernstige verkeersongevallen. De verwachting is dat het per 1 januari 2018 mogelijk wordt voor gemeenten om snorfietsen met helmplicht naar de rijbaan te verplaatsen. 
 
Station Amsterdam Centraal is nog steeds dominant wat betreft reizigersaantallen. Ten opzichte van 2006 is het aantal reizigers daar gegroeid met 7%. Maar de stations Zuid en Bijlmer ArenA maakten de grootste groei door met respectievelijk 72 en 110%. Het aantal reizigers dat gebruik maakt van bus, tram, metro en veerpont is sinds 2011 met 11% gestegen naar 227 miljoen passagiers per jaar. Ook het aantal reizigerskilometers is gestegen. In totaal leggen Amsterdammers en bezoekers dagelijks 12 miljoen kilometer af in de stad, op de fiets, te voet, per auto of OV. 
 

Categorie:
Provincie: