woensdag, 4. januari 2017 - 17:24 Update: 04-01-2017 21:55

Monuta en OR gedagvaard door vakbonden

Uitvaartonderneming Monuta en OR gedagvaard door vakbonden
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Apeldoorn

Uitvaartonderneming en zijn Ondernemingsraad (OR) zijn gedagvaard in een kort geding door de vakbonden FNV Zakelijke Dienstverlening en CNV Vakmensen. Dit heeft het FNV woensdag bekendgemaakt.

'Aanleiding is een reorganisatie waardoor alle 130 uitvaartverzorgers boventallig zijn verklaard en opnieuw moeten solliciteren naar hun eigen functie', aldus FNV.

Geen goed werkgeverschap

‘MONUTA heeft ons niet tijdig en onvolledig geïnformeerd en zowel de directie als de OR weigeren om de vakbonden en de medewerkers van MONUTA te voorzien van relevante informatie en lappen hiermee de afspraken in de cao, de Wet op de Ondernemingsraden en het sociaal plan aan hun laars’, stellen de bonden. ‘Daarbij komt dat de manier waarop MONUTA deze reorganisatie in gang zet, niets meer te maken heeft met goed werkgeverschap.’

MONUTA houdt zich niet aan wet- en regelgeving

FNV Zakelijke Dienstverlening en CNV Vakmensen verwijten MONUTA dat het de bonden al vanaf het begin niet tijdig en niet volledig heeft geïnformeerd. Bij reorganisaties van een dergelijke omvang dient een onderneming naast de OR ook vakorganisaties tijdig te informeren. Bovendien dient MONUTA zich te houden aan de wettelijke regels voor collectief ontslag.

Krenten uit de pap

MONUTA wil met het “Programma Gezond Groeien” zijn positie in de markt vergroten en versterken. Marlies Possel, FNV Zakelijke Dienstverlening: ‘In tegenstelling tot wat MONUTA beweert, komt de functie van uitvaartverzorger niet te vervallen. Er wordt in de nieuwe functie meer de nadruk gelegd op acquisitie en eigen ondernemerschap waar kennelijk andere arbeidsvoorwaarden tegenover komen te staan'. 

'Deze zijn niet in overeenstemming met de cao Uitvaart. Maar door te doen alsof er sprake is van een nieuwe functie omzeilt MONUTA het afspiegelingsbeginsel en dwingt MONUTA de uitvaartverzorgers tot verkapt zzp-schap. Het is een cosmetische ingreep waarmee MONUTA “de krenten uit de pap vist” en de omzetverantwoordelijkheid volledig wil neerleggen bij de uitvaartverzorgers. Het ondernemersrisico wordt zodoende afgewenteld op de uitvaartverzorgers’, aldus Possel.

Onbehoorlijk richting werknemers

Op 1 december 2016 zijn alle uitvaartverzorgers met ingang van 1 februari 2017 boventallig verklaard. Vervolgens hebben de uitvaartverzorgers direct een besluit moeten nemen om te solliciteren naar de “nieuwe functie” waarvoor deelname aan een assessment verplicht was. MONUTA doet op papier alsof de “nieuwe functie” zodanig gewijzigd is dat een deel van de huidige uitvaartverzorgers niet geschikt zou zijn, terwijl dit niet het geval is. De functies zijn in essentie hetzelfde. 

'Door de dwingende manier waarop MONUTA de sollicitatieprocedure dirigeert, is een deel van de uitvaartverzorgers zeer ontmoedigd', reageert Peter Bloemendaal van CNV Vakmensen. ‘Nog los van het feit dat het onbehoorlijk is richting de werknemers, negeert MONUTA de bestaande wet- en regelgeving bij reorganisaties.’

Naast het kort geding komende maandag volgt binnenkort een tweede kort geding. ‘MONUTA moet wat ons betreft direct stoppen met de reorganisatie’, aldus de bonden.

Bij MONUTA werken in totaal circa 800 medewerkers, waarvan 130 als uitvaartverzorg(st)er. Het kort geding dient op maandag 9 januari a.s. om 15.30 uur bij de rechtbank in Apeldoorn. De rechter is verzocht om MONUTA en de OR te veroordelen alle relevante informatie aan de bonden te verstrekken.

Categorie:
Provincie: