vrijdag, 6. januari 2017 - 15:41 Update: 06-01-2017 15:46

Staatskas gespekt door meer boetes door striktere handhaving NVWA

Staatskas gespekt door meer boetes door striktere handhaving NVWA
Foto: Archief EHF
Den Haag

De Nederlandse staatskas is in 2016 meer gespekt doordat de inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) meer boetes hebben uitgeschreven dan in het jaar daarvoor. Dit meldt de NVWA vrijdag.

'In 2016 werden door de inspecteurs in totaal 7.766 rapporten voor beboetbare overtredingen opgemaakt', aldus de NVWA. Dit is 20% meer dan in het jaar daarvoor. De belangrijkste reden voor deze stijging is dat de NVWA steeds strikter handhaaft.

Nieuw interventiebeleid

Sinds juli 2016 past de NVWA een eenduidiger, stringenter en transparantere toezichtaanpak en interventiebeleid toe. Dit betekent dat inspecteurs minder waarschuwen en dat de NVWA vaker een bestuurlijke boete oplegt. Een andere reden voor de stijging is dat steeds meer overtredingen bestuurlijk beboet kunnen worden.

Bestuurlijke boete

De NVWA kan een bestuurlijke boete opleggen aan bedrijven en particulieren die zich niet houden aan de regels van de Warenwet, Tabaks- en rookwarenwet, Geneesmiddelenwet en wetten die dieren, planten en natuur beschermen. De hoogte van de bestuurlijke boete verschilt per wet en per overtreding. Daarbij speelt de ernst van de overtreding en recidive een rol. 

Staatskas

Het gemiddelde boetebedrag was in 2016 €1.461. De hoogste boete die de NVWA in 2016 heeft gegeven was een boete van €180.000 voor overtreding van de Tabaks- en rookwarenwet. Bestuurlijke boetes van de NVWA worden geïnd door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Het geld van de boetes gaat naar de staatskas.

Categorie:
Provincie: