woensdag, 11. januari 2017 - 21:56 Update: 12-01-2017 9:01

Rijkswaterstaat en KNMI waarschuwen voor storm langs de kust en winterse neerslag

Rijkswaterstaat en KNMI waarschuwen voor storm langs de kust en winterse neerslag
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

De komende dagen krijgt Nederland te maken met storm langs de kust. Dit veroorzaakt langs de hele Noordzeekust verhoogde waterstanden. In het noorden van het land worden zware windstoten verwacht die hinder kunnen opleveren voor weg- en scheepvaartverkeer. (Winterse) neerslag kan voor een zeer drukke donderdagavondspits zorgen.

Rijkswaterstaat houdt de situatie nauwlettend in de gaten en neemt zo nodig maatregelen als het sluiten van stormvloedkeringen en de inzet van gladheidbestrijding. Rijkswaterstaat raadt weggebruikers aan de weersverwachting en verkeersinformatie goed in de gaten te houden en het rijgedrag aan de omstandigheden aan te passen.

Verhoogde waterstanden

Twee opeenvolgende stormen in combinatie met springtij op de Noordzee veroorzaken de komende dagen verhoogde waterstanden langs de hele kust. Vanuit het Watermanagementcentrum Nederland worden de waterstanden continu en nauwlettend in de gaten gehouden. Het Watermanagementcentrum Nederland informeert met behulp van waarschuwings- en alarmeringsberichten onder andere waterschappen over de waterstandsverwachtingen. Zo kunnen deze instanties tijdig maatregelen voorbereiden, zoals het sluiten van waterkeringen, het ontruimen van kades en het instellen van dijkbewaking.

Sluitingen van waterkeringen

Sluiting Hollandsche IJsselkering: in de nacht van woensdag op donderdag sluit de Hollandsche IJsselkering tussen 01.00 uur en 07.00 uur en vervolgens vrijdagmiddag van 12.00 uur tot 22.00 uur.
Mogelijke sluiting Oosterscheldekering: Mogelijk geeft de stormvloed in de loop van vrijdag aanleiding tot sluiting van de Oosterscheldekering.
Mogelijke sluiting Maeslantkering: Het sluitcriterium voor de Maeslantkering is eind 2016 tijdelijk en éénmalig verlaagd van 3,00 naar 2,60 meter +NAP. De voor vrijdag verwachte waterstanden voor Rotterdam zijn op dit moment wisselend, maar bewegen zich rond het sluitcriterium. De kans bestaat dat de Maeslantkering vrijdag in de loop van de dag gaat sluiten.

Wegverkeer

Weggebruikers moeten rekening houden met een zeer drukke donderdagavondspits vanwege (winterse) neerslag dat over het land trekt. Ook na de avondspits kan het verkeer hier veel hinder van ondervinden. Rijkswaterstaat raadt weggebruikers aan de weersverwachting en verkeersinformatie goed in de gaten te houden en het rijgedrag aan de omstandigheden aan te passen. Vanuit de verkeerscentrales houdt Rijkswaterstaat de situatie op de weg nauwlettend in de gaten.

Scheepvaart

De storm en het hoge water kunnen ertoe leiden dat in Zeeland, Zuid Holland en het noorden van Nederland bruggen en sluizen tijdelijk niet bediend kunnen worden. De scheepvaart wordt op de hoogte gehouden van de laatste stand van zaken via de gebruikelijke kanalen, zoals de uurberichten die door de verkeersposten worden uitgegeven en de Berichten aan de Scheepvaart (BAS).

Code geel

Het KNMI heeft voor morgen code geel afgegeven.