woensdag, 18. januari 2017 - 22:02 Update: 18-01-2017 22:10

Van der Steur schrapt financiële prikkel voor verkeersboetes

Van der Steur schrapt financiële prikkel voor verkeersboetes
Foto: Archief EHF
Den Haag

Minister Van der Steur heeft ingestemd, naar aanleiding van een tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen ingediende motie van Zijlstra (VVD) en Samsom (PvdA), om de opbrengsten van verkeersboetes niet langer in de begroting van Veiligheid en Justitie (VenJ) te laten vloeien, maar in de algemene middelen. Dit heeft de minister woensdag aan de Tweede Kamer laten weten.

Het feit dat handhaving van de verkeersregels geld oplevert, mag geen leidraad zijn in het maken van keuzes voor inzet op verkeershandhaving. Ook mag het opleggen van boetes niet de suggestie wekken dat dit om financiële redenen gebeurt. Overigens zijn er geen indicaties dat de handhaving tot op heden intensiever is dan noodzakelijk voor de verkeersveiligheid.

Budgettaire prikkel opheffen

De enige manier om de budgettaire prikkel bij de afweging over verkeershandhaving op te heffen, is om afspraken te maken over de compensatie van mee- en tegenvallers bij de boeteontvangsten. Ter uitvoering van de motie Zijlstra/Samsom heeft het kabinet besloten dat de verkeersboetes vanaf 2017 een generaal dossier zijn op de begroting van VenJ. 

Dat betekent dat lagere ontvangsten dan geraamd niet ten koste gaan van de begroting van VenJ maar worden gedekt door het generale beeld en dat hogere ontvangsten aan het generale beeld worden toegevoegd. 

'Voor zover er sprake was van een budgettaire prikkel bij het verkeershandhavingsbeleid is die prikkel nu weggenomen. Het verkeershandhavingsbeleid heeft het vergroten van de verkeersveiligheid tot doel en het beleid wordt op dat uitgangspunt gebaseerd', aldus Van der Steur.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: