donderdag, 19. januari 2017 - 14:29

Bouw tijdelijke dam stuw Grave op schema

Bouw tijdelijke dam stuw Grave op schema
Foto: Rijkswaterstaat
Grave

De bouw van de tijdelijke breuksteendam achter de zwaarbeschadigde stuw Grave ligt op schema. Met deze dam herstelt Rijkswaterstaat het waterpeil in de Maas tussen Grave en Sambeek.

Vanaf vrijdag 20 januari zal de breuksteendam hoog en sterk genoeg zijn om te kunnen starten met het geleidelijk laten stijgen van het waterpeil. In de loop van volgende week zal het scheepvaartverkeer hervat kunnen worden.

Rijkwaterstaat startte dinsdag 10 januari met de bouw van de tijdelijke breuksteendam en verwacht daarmee aanstaande dinsdag klaar te zijn. De tijdelijke breuksteendam zorgt ervoor dat het waterpeil weer op het niveau komt waardoor scheepvaartverkeer tussen Sambeek en Grave mogelijk is en dat er gestart kan worden met het definitieve herstel van de stuw.

Werkzaamheden tijdelijke breuksteendam

De komende dagen wordt hard doorgewerkt om de dam op tijd klaar te hebben. Hiervoor is afgelopen woensdag gestart met het plaatsen van zeecontainers om de middenpijler van de stuw te verlengen waar de tijdelijke breuksteendam op aangesloten wordt. Ook is er nog beton gestort om de stuwvloer te verstevigen.

Vanaf vrijdag 20 januari zal de breuksteendam hoog en sterk genoeg zijn om te kunnen starten met het geleidelijk laten stijgen van het waterpeil. Het streven is om aanstaande maandag in de vroege ochtend een peil te bereiken van zo'n +7.00m NAP. Vervolgens laten we het waterpeil verder stijgen richting het oorspronkelijk peil van +7.90 NAP.

Definitief herstel stuw Grave

Een belangrijk voordeel van de tijdelijke dam achter de stuw is dat de stuwvloer en rivierbodem bovenstrooms beschikbaar blijven, zodat er voldoende ruimte is voor het definitief herstel van de bestaande stuw. De beschadigde jukken worden vanaf de bovenstroomse zijde verwijderd. Voor het repareren van de betonnen steunbokken wordt de beschadigde stuw tijdelijk deels drooggezet. Inmiddels zijn nieuwe onderdelen, zoals jukken, besteld voor het definitieve herstel van de stuw.

Mobiele dijk Paesplas verwijderd

De mobiele dijk bij de Paesplas in Gennep heeft zijn werk gedaan. Vanaf donderdagochtend 19 januari wordt gestart met het verwijderen van deze waterkering. Dat werk is een dag later afgerond. Met de aanleg van de mobiele dijk zorgde Rijkswaterstaat de afgelopen dagen voor het gecontroleerd loskomen van de woonboten en schepen.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):