vrijdag, 27. januari 2017 - 22:17 Update: 29-01-2017 21:39

Landelijke maatregelen zoals de ophokplicht blijven gelden vanwege hoge risico vogelgriep

Landelijke ophokplicht blijft van kracht vanwege hoog risico besmetting
Foto: Archief EHF
Den Haag

'De landelijke maatregelen, zoals de ophokplicht, blijven onverminderd van kracht. Het risico op vogelgriepbesmetting door wilde watervogels blijft namelijk hoog dus zijn de maatregelen noodzakelijk om het risico op een besmetting te minimaliseren', zo heeft staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken vrijdag aan de Tweede Kamer en aan de pluimveesector laten weten

Onrustig

De situatie in Europa blijft onrustig. Zowel in landen dichtbij Nederland – Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk - als in andere Europese landen zijn onlangs nog nieuwe uitbraken van vogelgriep gemeld. In Nederland is sinds 25 december 2016 geen uitbraak van vogelgriep bij commercieel gehouden pluimvee meer geweest. 

Hobbyhouders

Wel is vogelgriep vastgesteld bij twee hobbyhouders; op 24 januari in Bemmel in Gelderland en op 27 in Medemblik in Noord-Holland. Daarnaast worden zowel in Nederland als in andere landen nog met vogelgriep besmette wilde vogels gevonden. Op basis van adviezen van vogelgriep-deskundigen is daarom besloten dat de eerdere landelijke maatregelen, waaronder de ophokplicht, onverkort van kracht blijven.

Geen 'vrije-uitloopeieren' meer

De lange duur van de landelijke ophokplicht heeft consequenties voor bedrijven die vrije-uitloopeieren produceren. Door EU-regels mogen veel bedrijven vanaf 1 februari hun eieren niet meer als ‘vrije-uitloopeieren’ verkopen, omdat dan langer dan 12 weken is opgehokt. De eieren kunnen wel worden verkocht als scharrelei, maar door de lagere prijs voor scharreleieren leidt dit tot economische schade voor deze pluimveehouders.

Nederland zet zich op EU-niveau al langer in om een oplossing te vinden voor dit probleem met de 12-wekentermijn, dat ook speelt in andere door vogelgriep getroffen lidstaten. Zo heeft staatssecretaris Van Dam onlangs tijdens de Europese landbouwraad gepleit voor behoud van de status van vrije-uitloopeieren bij een verlenging van de ophokplicht. 

Na intensief overleg met de Europese Commissie deze week is echter gebleken dat op korte termijn geen uitzondering kan worden gemaakt op de regels. Wel heeft de Europese Commissie toegezegd te zullen zoeken naar een structurele oplossing voor de lange termijn. Het ministerie van Economische Zaken is daarover nu met de Commissie in overleg.

Categorie:
Provincie: