dinsdag, 31. januari 2017 - 21:24 Update: 31-01-2017 21:35

Werkgevers gereserveerd over plan vervroegde AOW zware beroepen

Werkgevers gereserveerd over plan vervroegde AOW zware beroepen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hebben reserves bij het FNV-voorstel om de AOW flexibel te maken met het oog op werknemers met een zwaar beroep. Dit hebben de ondernemingsorganisaties dinsdag bekendgemaakt.

'Er moet goed worden gekeken naar de financiering van zo’n regeling. In cao’s worden bovendien al afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid van werknemers', aldus de organisaties.

Generiek is duur

Volgens de ondernemingsorganisaties kiest de FNV voor een generieke aanpak, ‘en die is per definitie duur’. Zij wijzen erop dat het vervroegen van het pensioen met een overbrugging naar de AOW-leeftijd nu al in veel pensioenregelingen mogelijk is. Ook deeltijdpensioen is een mogelijkheid om een zwaar beroep tot de AOW-leeftijd vol te kunnen houden.

Onderzoek SZW

De vraag is ook wat een zwaar beroep precies is. ‘Dat verschuift in de tijd, bijvoorbeeld vanwege technologische ontwikkelingen’, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat momenteel onderzoeken wat een zwaar beroep is. De resultaten daarvan moeten voor de zomer bekend zijn.

Categorie:
Provincie: