woensdag, 15. februari 2017 - 13:47 Update: 15-02-2017 14:47

Meeste ladingdiefstallen vrachtwagens bij verzorgingsplaats Hazeldonk langs A16

Meeste ladingdiefstallen vrachtwagens bij verzorgingsplaats Hazeldonk langs A16
Foto: fbf
Hazeldonk

Verzorgingsplaats Hazeldonk aan de A16 voor vrachtwagens staat op nummer 1 als het gaat om het hoogst aantal gepleegde ladingdiefstallen in 2016. Dit meldt de politie woensdag. 'In 2016 werd hier maar liefst 40 keer lading gestolen', aldus de politie.

Stijging ladingdiefstallen

Het aantal gevallen van ladingdiefstal is in 2016 gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Werd in 2015 nog 177 keer lading ontvreemd, in 2016 was dat 226 keer, een stijging van 29%. Het overgrote deel van deze diefstallen vindt plaats door het opensnijden van de zeilen van trailers. Het aantal vrachtauto’s dat werd gestolen nam daarentegen af van 150 in 2015 naar 110 in 2016, een daling van 27%.

Volgens de woensdag vandaag gepubliceerde Jaarrapportage Transportcriminaliteit 2016 nam ook het aantal pogingen om lading te stelen  in 2016 met 46% toe van 131 naar 191. Veruit de meeste van de genoemde diefstallen werden gepleegd langs snelwegen in het zuiden van het land. Verzorgingsplaatsen langs de A16, A67, A73 en A2 vormden vaak de plaats delict. 

Dadergroepen

De toename van diefstallen van lading en de pogingen daartoe, kunnen vermoedelijk voor een deel worden toegeschreven aan enkele gespecialiseerde dadergroepen. Gerichte controleacties op hotspotplaatsen (verzorgingsgebieden / bedrijventerreinen) hebben in 2016 geleid tot concrete aanhoudingen. 

Daarnaast worden verzorgingsplaatsen standaard meegenomen in de dagelijkse surveillance van zowel de regionale eenheden als de Dienst Infra van de Landelijke Eenheid. In samenwerking met het Openbaar Ministerie startte de politie vijf onderzoeken naar dadergroepen die ladingdiefstal pleegden. Drie onderzoeken zijn nog in volle gang waarbij in één zaak de samenwerking met andere Europese landen gezocht wordt.

Aanpak

De toename van het aantal ladingdiefstallen toont opnieuw de noodzaak aan om als partijen intensief te blijven samenwerken bij de aanpak van transportcriminaliteit. Onlangs gaf het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing met daarin vertegenwoordigers van onder meer politie, justitie, verzekeraars en de transportbranche haar goedkeuring aan een hernieuwd plan van aanpak. 

Aangifte vereenvoudigen

Dit plan richt zich onder meer op het versterken van de preventie en het vereenvoudigen van het doen van aangifte. Het volgen van een security awareness training, het nemen van adequate preventieve maatregelen en het gebruik van beveiligde parkeerplaatsen worden gestimuleerd. 

'Intelligent' toezicht

Ook het intensiveren van diverse vormen van “intelligent” toezicht op de meest getroffen transportcorridors  vormt een belangrijk element. De inzet van technologische oplossingen zoals “sensing” (sensor-netwerken) wordt hierin meegenomen. 

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: