donderdag, 16. februari 2017 - 10:55

Bouw Parkeerplaats voor 230 vrachtwagens in Duiven van start

Bouw Parkeerplaats voor 230 vrachtwagens in Duiven van start
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Duiven

Binnen acht weken start de bouw van een nieuw beveiligde parkeerplaats voor 230 vrachtwagens langs de A12 bij Duiven. De nieuwe parking sluit aan bij de behoefte van chauffeurs en vermindert de parkeerdruk.

De bouw komt tot stand door een investering vanuit Topfonds Gelderland, verstrekt door fondsmanager PPM Oost. Parkeer Voorziening Liemers (P.V.L.) B.V. tekent hiervoor een overeenkomst met Fonds Herstructurering Bedrijfsterreinen Gelderland. Medio Juli 2017 kunnen de eerste truckers veilig overnachten.

Noodzaak beveiligd parkeren rondom Duiven

De economische groei zorgt voor een toename van het vrachtverkeer en dus voor een groeiende vraag naar parkeerruimte. Een toenemend aantal niet Nederlandse chauffeurs moet ook verplicht rusten. Een passende infrastructuur voor al die vrachtwagens en de bestuurders ontbrak tot nu toe. Reden voor de gemeente Duiven om mee te werken aan de parking: “Binnen de gemeentegrenzen wordt overlast ervaren van - soms illegaal - parkerende truckers. De truckparking kan deze overlast terugdringen. De gemeente werkt verder samen met de betrokken partijen aan flankerend beleid zodat ook de woon-, werk - en leefomgeving van de truckparking wordt beschermd.”, aldus Nico Schoenmakers, projectleider van de Gemeente Duiven.

Landelijke dekkend netwerk

De truckersparking op Centerpoort Noord, voor 230 vrachtwagens, omvat een terrein van 3,5 hectare en voorziet in alle benodigde voorzieningen voor de chauffeurs. Naast veiligheid (4 sloten) zullen er sanitair, douches, gratis wifi, wasmachines, drogers, verblijfsruimte en snacks geboden worden. Ton Barten, directeur van Parkeer Voorziening Liemers (P.V.L.) B.V., is blij met de nieuwe locatie. “Een landelijk dekkend netwerk van goed geoutilleerde en veilige truckparkings krijgt langzamerhand gestalte. Ik ben nu betrokken bij vier succesvolle truckparkings in de Rotterdamse haven, de bouw van een project op de Maasvlakte en een nieuwbouwproject bij Breda (Hazeldonk). Duiven maakt deze reeks compleet.”

Investeren in een aantrekkelijk Centerpoort Noord

De laatste belangrijke stap in het tot stand komen van de parking is op 26 januari 2017 gezet. De deelname van het Fonds Herstructurering Bedrijfsterreinen Gelderland werd bekrachtigd. Samen met de particuliere initiatiefnemers en de Rabobank is de financiering van dit project rond. De investering uit Topfonds Gelderland is verstrekt door participatiemaatschappij PPM Oost. Marius Prins, directeur PPM Oost, juicht toe dat de provincie zich sterk maakt voor goede en aantrekkelijke terreinen: “We zijn blij met dit privaat initiatief dat dankzij de hulp van de provincie en de EU gerealiseerd kan worden. Met de investering in dit bedrijventerrein geven we een extra kwaliteitsimpuls aan Centerpoort Noord en de omliggende omgeving. Dit leidt zowel tot grotere verkeersveiligheid als tot een toegenomen gevoel van veiligheid bij de omliggende bedrijven.” Gedeputeerde Michiel Scheffer (Provincie Gelderland): “Met de komst van de Truckparking wordt het vestigingsklimaat van de hele regio verbeterd. Logistiek is de motor van de Gelderse economie en daar hoort een excellent voorzieningen niveau bij.”

De parkeervoorziening

Gebruikers van de parking betalen een parkeertarief van € 20 per overnachting. Het Europees gemiddelde tarief voor beveiligde truckparkings ligt op € 23 voor een overnachting. Barten: “De lokale transportondernemers wordt gevraagd fors te investeren in eigen parkeerruimte op eigen grond om te voldoen aan de vestigingseisen. Die ondernemer moet al accepteren dat chauffeurs uit andere landen lagere loonkosten hebben. Als die buitenlandse concurrenten dan ook nog eens gratis in de vrije ruimte mogen parkeren, dan is dat twee keer oneerlijk. Onze

investeringen in Duiven zijn groot en het parkeertarief van € 2 per uur is maar net kostendekkend dankzij de EU-subsidie.” Ruim een jaar geleden was er al een EU-subsidie verkregen, samen met twee andere vergelijkbare projecten in Breda en Venlo, maar met de participatie en financiering vanuit de Provincie kan het project Duiven nu definitief van start.

Flankerend beleid

Op 28 juni 2011 hebben burgemeester en wethouders van Duiven flankerend beleid voor de truckparking vastgesteld om de woon-, werk- en leefomgeving te beschermen. Dit beleid omvat onder meer  afspraken en regels op te stellen over onder meer de beveiliging op en rond de locatie, (parkeer)overlast en zwerfvuil. De betrokken partijen organiseren in maart een bijeenkomst om omwonenden en belanghebbenden hierover te informeren.

 

Categorie:
Provincie: