maandag, 27. februari 2017 - 14:22 Update: 27-02-2017 15:11

Rechter schrapt alcoholverbod tijdens carnaval voor Brabants café

Rechter trekt streep door alcoholverbod tijdens carnaval voor Brabants café
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Stevensbeek

Ze kunnen in het Brabantse dorpje Stevensbeek deze week opgelucht adem halen. De rechter heeft een door de burgemeester ingesteld alcoholverbod voor tijdens de carnaval voor het enige café in het dorp geschrapt.

De burgemeester van de gemeente Sint Anthonis, waar het dorpje Stevensbeek met bijna 700 inwoners onder valt, had voor tijdens de carnaval een verbod opgelegd voor het schenken van voor het enige café dat het dorpje heeft. 

Vergunning

De eigenaar van het café vroeg in juli 2016 al een vergunning aan voor zijn horecabedrijf. De burgemeester besloot pas afgelopen vrijdag 24 februari 2017 om die vergunning te weigeren. 

Last onder dwangsom

Zij legde de eigenaar bovendien een last onder dwangsom op die inhoudt dat vanaf zaterdag 25 februari om 12.00 uur, dus precies tijdens carnaval, geen alcohol meer in het café aanwezig mag zijn. De café-eigenaar was het daarmee oneens en verzocht de rechtbank vrijdag meteen een voorlopige voorziening te treffen.

Spoedzitting

De partijen kwamen vrijdagmiddag in een spoedzitting bijeen. Volgens de burgemeester voldoet de eigenaar kort gezegd niet aan de eisen die de Drank- en Horecawet stelt. Dit stelt zij op basis van een advies van het Landelijk Bureau Bibob, dat de integriteit van de eigenaar heeft beoordeeld. 

De eigenaar vindt onder meer dat de burgemeester een onjuiste en onzorgvuldige belangenafweging heeft gemaakt. Ook voert hij aan dat hij veel inkomsten misloopt en dat het café de enige horecagelegenheid in Stevensbeek is en daarom tijdens dit volksfeest in de gemeenschap een centrale rol vervult. Daarom zou hij in elk geval tijdens carnaval alcohol moeten kunnen schenken.

Te kort dag voor alcoholverbod

De rechter oordeelt dat de burgemeester de last onder dwangsom niet had mogen opleggen zonder deze van tevoren aan te kondigen. Dat het café een centrale rol in de gemeenschap zou vervullen, is daarbij niet van belang. Bij de uitspraak herinnerde de rechter er wel aan dat de burgemeester weliswaar niet bestuursrechtelijk mag optreden, maar dat neemt niet weg dat er strafrechtelijk kan worden opgetreden tegen het schenken van alcohol.