maandag, 6. maart 2017 - 10:33 Update: 07-03-2017 9:40

'Snelle actie nodig tegen scooters om gezondheidsschade'

Snelle actie nodig tegen gezondheidsschade door scooters
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

De scooter moet zo snel mogelijk van het fietspad naar de rijbaan. Dat vinden Fietsersbond, Longfonds, Natuur & Milieu en Milieudefensie.

Deze maatregel is een eerste in een reeks van maatregelen die genomen moet worden om de gezondheid van de fietser te beschermen. Aanleiding zijn de resultaten van het vandaag gepresenteerde onderzoek van de GGD Gelderland-Midden. Hieruit blijkt dat fietsers op fietspaden blootstaan aan zeer hoge pieken van ultrafijnstof.

De GGD-metingen zijn gedaan op 19 locaties in Amsterdam, Arnhem, Harderwijk en Nijmegen. Tot een kwart van de luchtvervuiling met ultrafijnstof op fietspaden is afkomstig van brom- en snorfietsen, in een tunnel liep dat op tot 40%. Gezien het geringe percentage scooters in het verkeer is deze bijdrage bijzonder hoog.

Uit het onderzoek blijkt dat alle scooters slecht zijn voor de gezondheid van fietsers. Niet alleen de als vervuilend bekend staande tweetaktscooters scoren slecht, ook de viertaktvoertuigen stoten veel ultrafijnstof uit.

Schokkend zijn de uitkomsten voor longpatiënten. Met medewerking van het Longfonds ondervroeg de GGD 847 longpatiënten.  21% van de fietsende longpatiënten gaf aan vanwege de vervuiling drukke fietspaden te mijden of minder te fietsen. Dat is zorgwekkend omdat zeker voor longpatiënten regelmatig bewegen van groot belang is voor de gezondheid.

Voor de Fietsersbond, Longfonds, Natuur & Milieu en Milieudefensie is het onderzoek aanleiding om de politiek te vragen zo snel mogelijk maatregelen te nemen. Een structurele oplossing is het uitfaseren van brom- en snorfietsen met verbrandingsmotor en het stimuleren van schone alternatieven zoals elektrische scooters en –fietsen. Op kortere termijn moeten er strengere emissie-eisen komen, die bovendien strenger gecontroleerd moeten worden. Om de luchtkwaliteit op de fietspaden onmiddellijk te verbeteren pleiten de organisaties voor het mogelijk maken van het verplaatsen van scooters naar de rijbaan en het invoeren van milieuzones voor scooters.

Categorie:
Provincie: