donderdag, 23. maart 2017 - 13:54

Hogere straf voor veroorzaken dodelijk ongeval Eindhoven door lid arrestatieteam

Hogere straf voor veroorzaken dodelijk ongeval Eindhoven door lid arrestatieteam
Foto: Archief FBF
Eindhoven

Ook in hoger beroep is een politieagent van een arrestatieteam veroordeeld voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval. Een 18-jarige vrouw kwam hierbij om het leven. Het gerechtshof veroordeelt de man tot een taakstraf van 80 uren en een rijontzegging van 6 maanden. De rechtbank Oost-Brabant legde hem eerder alleen een voorwaardelijke rijontzegging op van 6 maanden.

Inzet arrestatieteam

De politieagent ging op 15 maart 2013 met een arrestatieteam, in verschillende auto’s, op weg naar een mogelijk levensbedreigende situatie in Bergeijk. Hij reed met zijn auto op de busbaan in Eindhoven en maakte deel uit van een formatie van politievoertuigen. Onderweg, op een kruispunt in Eindhoven, botste hij met een overstekende snorfiets. De 18-jarige vrouw die op die snorfiets reed is als gevolg daarvan overleden.

Andere verkeersregels en gedragsnormen

Omdat de man als bestuurder van een politieauto met zwaailichten en sirene op weg was naar een mogelijk levensbedreigende situatie, golden voor hem andere verkeersregels en gedragsnormen dan voor het normale verkeer. Hij moest echter wel extra aandacht en zorg hebben voor onvoorzien en onvoorspelbaar gedrag van andere weggebruikers. De opdracht van zijn commandant was om met spoed, maar ook zo veilig mogelijk naar Bergeijk te rijden.

Schuld aan het verkeersongeval

Het hof vindt, evenals de rechtbank, dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan aanmerkelijk onvoorzichtig rijgedrag. Hij is met een disproportioneel hoge snelheid (meer dan 90 km/u) de ongevalskruising genaderd en opgereden, terwijl op de busbaan het verkeerslicht op rood stond. Daardoor heeft hij niet meer op tijd kunnen reageren op onvoorzien of onberekenbaar gedrag van andere verkeersdeelnemers, zoals in dit geval de overstekende snorfietster.

Eigen strafrechtelijke verantwoordelijkheid

De verdediging vindt dat de man niet schuldig is en vrijgesproken zou moeten worden. De agent heeft  volgens zijn advocaat gehandeld conform de opdracht van zijn commandant en niet anders gereden dan zijn collega’s van het arrestatieteam waarmee hij naar Bergeijk ging. De advocaat-generaal is eveneens van mening dat de man moet worden vrijgesproken. 
Het gerechtshof is het daar echter niet mee eens. Ook wanneer je als bestuurder van een politieauto mag afwijken van de reguliere verkeersregels, blijf je strafrechtelijk verantwoordelijk voor je eigen beslissingen en rijgedrag. Daarbij luidde de opdracht ook dat zo veilig mogelijk moest worden gereden.

Hogere straf dan de rechtbank

Bij de strafoplegging heeft het hof onder meer rekening gehouden met de ernst van het feit en het grote leed dat aan de familie en naaste omgeving van het jonge slachtoffer is toegebracht. Aan de andere kant heeft het hof rekening gehouden met het feit dat de agent het ongeval heeft veroorzaakt, terwijl hij in de uitoefening was van zijn functie als lid van een arrestatieteam. In die hoedanigheid was hij met spoed en gevaar voor zijn eigen veiligheid, op weg was naar een voor anderen mogelijk levensbedreigende situatie. 
Het hof vindt de straf die de rechtbank oplegde, een voorwaardelijke rijontzegging van 6 maanden, niet toereikend. Alles overziend komt het hof tot een taakstraf van 80 uur en een onvoorwaardelijke rijontzegging van 6 maanden.

Beklagprocedure

Het Openbaar Ministerie had aanvankelijk besloten om de agent niet te vervolgen voor het veroorzaken van dit ongeval. De nabestaanden van het slachtoffer waren het hier niet mee eens en dienden een klacht in bij het gerechtshof. Het hof besliste vervolgens dat de klacht gegrond was en gaf het bevel aan het Openbaar Ministerie om de agent alsnog te vervolgen.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: