dinsdag, 18. april 2017 - 22:22 Update: 18-04-2017 22:31

COR TMG steunt bod door Mediahuis en VP Exploitatie

COR TMG steunt bod door Mediahuis en VP Exploitatie
Foto: fbf
Amsterdam

De Centrale Ondernemingsraad (COR) van Telegraaf Media Groep (TMG) heeft een advies afgegeven waarin de COR het voornemen volgt om het bod van Mediahuis en VP Exploitatie op TMG te ondersteunen. Dit heeft TMG dinsdagavond bekendgemaakt.

'Daarmee is aan één van de voorwaarden voor het bod voldaan. Tevens heeft de COR kenbaar gemaakt de voorgenomen procedure bij de Ondernemingskamer in te trekken', aldus TMG.

Afspraken gemaakt 

De COR heeft met het Consortium van Mediahuis en VP Exploitatie en met TMG afspraken gemaakt die betrekking hebben op strategie, financieel beleid, onafhankelijke journalistieke positie, governance, personeel en medezeggenschap. Deze afspraken zullen in het position statement van TMG worden samengevat. 

Bijdrage aan herstel

De inhoud van de afspraken, als ook de wijze waarop het overleg hierover is gevoerd, geven de COR alle vertrouwen dat de overname van TMG door Mediahuis zal bijdragen aan het herstel van TMG en de groeiperspectieven van TMG, ook op multimediaal terrein. Het medezeggenschaptraject in relatie tot het Bod en alle daarmee samenhangende transacties, is daarmee afgerond.

Ria Mul, voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad: 'De COR heeft gedurende het gehele traject zoveel mogelijk verbinding gezocht met alle groeperingen binnen de onderneming. De COR is ervan overtuigd dat zijn aanpak om op basis van voldoende informatie het overleg aan te gaan en afspraken te maken de beste aanpak is geweest'. 

TMG weer gezond maken

'De COR heeft daarbij voor ogen gehad wat van belang is om van TMG weer een gezond bedrijf te maken. Hierbij hebben wij voor moeilijke keuzes en afwegingen gestaan, maar wij vertrouwen erop dat dit advies bijdraagt aan het veiligstellen van een goede toekomst voor TMG en de daarin werkzame werknemers. Wij hopen dat dit advies ook bijdraagt aan de acceptatie van het te nemen besluit en ertoe zal leiden dat de linies weer gesloten worden en het vizier weer op de toekomst gericht kan worden', aldus Mul.

Categorie:
Provincie: